<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til bloggen

5 tips for bedre nettmøter

Under pandemien har utnyttelsen av verdens fysiske møterom sunket til 30%. Vi har samlet 5 tips for mer produktive bedriftsmøter enten de foregår over nettet eller delt sammen.

1. Det grunnleggende: Sørg for at alle starter på samme side

 • Send dagsorden med eventuelle relevante dokumenter vedlagt i forkant av møtet
 • Gå gjennom agendaen, understrek viktigste utfordringer og beslutninger som må taes.
 • Introduser eventuelle nykommere for hverandre
 • Send møtesammendrag med oppfølgingsoppgaver for å sikre at ingen oppgaver glipper eller noe har blitt misforstått.

Utover dette har du god standard møteetikette, ingen multitasking, ingen telefoner på bordet med varsler og lyd, holder du møtet over nettet, test lyd, video og nettverkskvalitet først.  Benytt hodetelefoner hvis det fjerner unødig bakgrunnstøy. Møter skal fremskynde prosesser, hvis det ikke gjør det kan en vurdere om møtet bør holde sted i det hele tatt.

2. Skap engasjement fra starten av

Når det grunnleggende er på plass vil større engasjement fra deltagerne gi mer produktive møter.

 • Start med en kort uformell samtale for å få deltagerne engasjert i hverandre, pensle inn på dagens viktigste temaer og bygg på praten som har kommet i gang.
 • Eliminer passiv lytting, hvert møte bør ideelt sett ha en tilrettelegger som ikke bare setter dagsorden, men stiller spørsmål og håndterer eventuelle diskusjoner som dukker opp.
 • Benytt møteromsteknologi som en interaktiv skjerm, ved taktilitet og “at det skjer noe” med presentasjonen eller ved felles branstorming på digital tavle øker du oppmerksomhet og engasjement.
 • Gi hver deltager tilmålt tid og plass, på den måten forstår alle sin rolle og er engasjert fra starten. Det vil også sikre at de mer innadvente blir hørt.

Vil du ta det et skritt videre? Introduser anonyme kvartalsvise tilbakemeldingsundersøkelser eller andre muligheter for oppriktighet for å forstå om teamet ditt føler seg hørt og om det kan være plass til forbedringer.

5-tips-til-bedre-nettmøter

3. Færre deltagere og mindre lokaler

Forskning tyder på at jo mindre møtet er jo mer effektivt vil det være. Tenk rundt 7, maks 10 personer. Den globale møteromsutnyttelsen ligger nå på ca 30%, selv før pandemien benyttet man kun rundt 54% av tilgjengelig møteromskapasitet. Her ligger et stort potensial for besparinger.

Hvis et større møte ikke kan unngås, hva med å lage breakout rom i videokonferanseverktøyet for mindre grupper og mer effektive prosesser.

Nuerva-Hdl200-integrasjoer-zoom-teams

4. Automatiser, automatiser, automatiser

Verden sakker ikke farten. Heldigvis finnes de mange måter å effektivisere og automatisere mange av våre daglige oppgaver på, inkludert videokonferanser.

 • Standard e-poster du sender ofte kan gjøres om til maler, både i Gmail og Outlook.
 • Ulike tekstroboter (autofullføre setninger) kan hjelpe deg svare på e-poster på sekunder.
 • Digitale verktøy som Zapier eller Automate.io hjelper deg sette webinardeltagere på automatiske e-post oppfølginger og handlinger.
 • Kolleger kan bli varslet om nytt videomøte via Slack . Ny henvendelse i kalenderen din kan utløse en mal i Google dokument der du plotter inn agenda og gjøremålsliste.
 • Avanserte møteromsverktøy som SMART Board lar deg lagre og distributere møtenotater og brainstormingsskisser i det formatet du vil.

SMART_Board_Pro_7000R_MX

5. Oppgrader møteromsopplevelsen med riktig teknologi

Riktig bruk av teknologi øker produktiviteten. Et effektivt hjelpemiddel er en digital tavle alle kan bidra i på tvers av lokasjoner og enheter, du eliminere samtidig den såkaldte Zoom-trettheten mange opplever om dagen.

SMART Board Pro interaktive skjermer og programvare for eksempel tillater folk å samarbeide som om de var i samme rom. Alle kan legge til filer, dokumenter og skisse på en felles arbeidsplattform uten å bytte faner, veksle mellom ulike programmer. Legg til video, PDF og Office dokumenter i en felles digital tavle.

Uansett om du samarbeider med teamet ditt eller holder en presentasjon for kunden din lokalt eller over nettet, vil alt du skriver og forklarer bli liggende igjen i filen ( f.eks Powerpoint ) for senere referanse og oppsummering.

SMART Board Pro har bokstavelig ingen læringskurve, du trenger ikke si farvel til kjente og kjære verktøy, da SMART integeres med Microsoft Office. Google disk, alle Android, Apple og Windows enheter samt alle  de store videokonferanseplattformene.

Ønsker du demonstrasjon av hva SMART Board Pro kan gjøre for deres møter?

Vi holder demonstrasjoner i våre lokaler eller via Zoom og Teams.

FÅ DEMONSTRASJON

Kilder: