<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Slik engasjer du elevene dine med Lumio

Covid-19 har gitt lærere nye og spennende utfordinger med digital undervisning. Mulighetene er mange, og det handler om å tilpasse fjernundervisningen til det som fungerer best for eget klassemiljø. SMART har en digital undervisningsløsning som fremmer aktive, produserende og engasjerte elever, både i klasserom- og fjernundervisning. 

Tekst skrevet av: Kristina Rummelhoff

La elevene spille, samhandle og aktivt bidra i undervisningen

Smart Learning Suite består av den velkjente programvaren SMART Notebook, som nå også finnes skybasert under navnet Lumio (tidligere SMART Learning Suite Online). Løsningen tilrettelegger for interaktive undervisningsøkter, samarbeid, spillbaserte læringsoppgaver og samhandling fra hvilken som helst enhet, til en annen.

Hva er forskjellen Notebook og Lumio? 

 

Lag undervisningsopplegg i nettleseren

I Lumio kan læreren tilpasse enhver undervisningsøkt, og knytte spillbaserte og utforskende oppgaver til aktuelt fag, trinn eller nivå. Integrasjon med kjente plattformer som Google og Microsoft, gjør det enkelt å ta utgangspunkt i allerede eksisterende filer, og tillegge filene mer interaktivet. 

 

Elevens perspektiv

Elevene kan bidra direkte inn i lærerens undervisning, både med tekst, bilder og illustrasjoner. De kobler seg til undervisningstimen, enten direkte i klasserommet, eller som fjernundervisning med en unik lærerkode som de legger inn gjennom portalen “hellosmart.com”. Programvaren tilrettelegger for lærerstyrt undervisning, der klassen følger det satte undervisningstempoet.

Læreren kan også sette undervisningen i et “elevtempo”, der eleven selv styrer hvilken side/oppgave de er på til enhver tid, slik at de kan jobbe i et eget tempo. Du kan også levere ut lekser via programvaren.  Se eksempel på hvordan elevene kan være aktive i din undervisning.

 

Digital undervisning 

Fordelen med en skybasert programvare, er at all undervisning lagres i lærerens digitale klasserom, og kan åpnes via en nettleser på hvilken som helst enhet. Filene lagres automatisk, samt bidragene fra elevene. Dette gjør at læreren alltid kan gå tilbake til en aktivitet å se elevenes tidligere bidrag og svar.

Ønsker du å lære mer om SMART Learning suite anbefaler vi å gå inn på vår opplæringsportal smartlæring.no. Har du ytterligere spørsmål, kontakt vår digitalpedagog Kristina Rummelhoff

New call-to-action