<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Back to blog

Jobbe agilt? Du får det ikke mer smidig enn med Nureva Span Wall

Smidige arbeidsmetoder går ikke alltid like smidig som de kunne ha gjort. For hvordan inkluderer du team-medlemmer som ikke befinner seg i rommet? Og hva med tiden din – den må vel kunne brukes til noe bedre enn å transkribere håndskrevne Post-It-lapper? Møt Nureva Span Wall. 

I denne artikkelen antar vi at du kjenner til, og kanskje allerede bruker Agile-metodikken . Såkalte «smidige» arbeidsmetoder begynte som en trend i IT-bransjen for ca. 20 år siden, men er for lengst blitt allemannseie. 

Målet med metoden er å optimalisere og effektivisere produktutvikling eller arbeidsprosesser, men etter hvert som tiden har gått, er det blitt tydelig at metoden selv har noen svakheter:  

  • Alle teammedlemmene må være i samme rom for å delta i et møte. 
  • Det er krevende å visualisere brukerhistorier (stories) og oppgaver på en god måte.
  • Den bygger på et betydelig innslag av manuelle prosesser, som digitalisering av håndskrevne Post-It-lapper.

Alt dette gjør at arbeidet for å optimalisere foregår på en, vel – suboptimal måte.

Heldigvis finnes det en bedre måte å gjøre det på.  

Span Workspace – en verktøykasse for samarbeid

Med Span Workspace har teamet ditt alle de digitale verktøyene de trenger for å samarbeide enkelt og effektivt i et agilt rammeverk – uavhengig av hvor de befinner seg. Her kan du se hvordan arbeidsflyten ser ut i praksis. 

Nureva workspace designsprint

1. Lerret Opprett et blankt lerret for å fange og organisere idéer. 7. Maler Velg en mal, inkluder scrum-brett, empatikart, tilbakeblikkverktøy og mer.
2. Notater Tast eller skriv på en digital klistrelapp. Endre farge, legg til en hyperlenke og synkroniser med Jira ® Software. 8. Skjermdeling Del skjermen din til et lerret mens andre også deler sine skjermer.
3. Tekstboks Sett inn tekst og endre størrelsen etter behov. Velg din tekstfarge eller legg til en hyperlenke. 9. Følg meg La alle følge ditt view mens du panorerer lerretet, noe som gjør det enkelt for teamet å holde seg på sporet.
4. Skissér Åpne en blank skisse for kjappe nedtegninger. Dupliser, velg mellom 10 blekkfarger, visk ut eller legg til en hyperlenke. 10. Quick share La hvem som helst bidra med notater og bilder uten å logge inn, ved å scanne en QR-kode eller ved å taste inn et aksessnummer.
5. Importer innhold Importer JPG, PNG og flersidige PDFer. 11. Del Invitere teammedlemmer til å samarbeide før, under eller etter møter, og definer ulike tilgangsnivåer: Se, bidra, rediger eller administrer.
6. Gruppér Opprett en gruppe og endre størrelsen som du behøver. Tildeler du gruppen en farge, vil hvert nye notat arve den aktuelle fargen. 12. Eksporter

Eksporter et hvilket som helst lerret som PDF eller en Excel®-fil for enkel deling med interessenter eller eksterne samarbeidspartnere.

 

 

Span Workplace – en introduksjonsvideo for agile team.

Tett samarbeid, god plass

Nureva Lean Agile - alle får være med

Teamarbeid innebærer ofte å jobbe tett sammen. Det kan gi gode resultater, men det er likevel viktig å ha armslag underveis. Span Workspace er utviklet for å utnytte multitouch-egenskapene til enhver samarbeidsflate, inkludert interaktive flatskjermer og interaktive tavler.

Span Workspace gjør det enkelt for teammedlemmene dine å jobbe sammen på flatene; ingen må vente på tur og det tekniske flyter smertefritt. Lerretene kan dessuten utvides over flere skjermer for å gi ytterligere rom for samarbeid.

 

Alle får være med

Det er kanskje et noe oppbrukt utsagn, men menneskene er som regel virksomhetens viktigste ressurs. Da skulle det bare mangle at de også er med når det er tid for å fatte viktige beslutninger. 

Med Span Workspace kan teammedlemmer delta fullt og helt i planleggingsmøter, ståmøter eller tilbakeblikksmøter, uavhengig av hvor de befinner seg. Med real-time-verktøyene, evnen til skjermdeling eller det å kunne lede et møte fra hvor som helst, blir ingen holdt utenfor.

Se det (virkelig) store bildet

01064-nureva-wall-configuration-video

 

Noen henger en skjerm på veggen. Andre gjør veggen til en skjerm.

Nureva Wall er en modulbasert teknologi som kan spenne over 2,3 – 18,3 (!) meter. Du kan la dem dekke én enkelt vegg, to vegger – med et hjørne i midten, eller de kan settes opp til å dekke alle rommets vegger (360 grader). 

På den måten får du plass til å visualisere hele arbeidsflyten og til å tegne opp hver eneste fremdriftsplan; det blir enkelt å se hvordan oppgaver henger sammen og det blir som regel rikelig med plass til prosjektdeltakerne. Og uansett hvor du befinner deg er klistrelappveggen og lerretene bare et klikk unna, enten på den største, interaktive flaten eller på telefonen du har i lomma. Det hele flyter smidig og effektivt, takket være noen imponerende spesifikasjoner


Og den som virkelig vil skaffe seg et optimalt møterom, kan kombinere Span Wall med Nureva HDL300 – en lyd- og mikrofonplanke som gjør at alle i hele rommet hører og høres like godt, uansett hvor de befinner seg.

Jobb kjappere og sikrere

En typisk agile-prosjekt kan involvere hundrevis av Post-It-lapper. Etter endt planleggingsmøte er noen nødt til å overføre disse til digitale enheter. Det er åpenbart at dette ikke er spesielt effektiv eller lystbetont.

Med Span Workspace er «lappene» allerede digitale, og du kan synkronisere dem rett til Jira Software. QuickShare lar dessuten andre bidra uten å måtte logge inn.

Visuelt samarbeid

 

Ikke minst er det langt sikrere å oppbevare data i et Nureva-system enn på veggen i møterommet. Alle Span Workspace-data oppbevares på Microsoft Azure-plattformen, hvilket innebærer at de er kryptert på A-nivå og at de tilfredsstiller en lang rekke sikkerhets- og personvernkrav, som ISO/IEC 27001, ISO/IED 27018 og GDPR – for å nevne noen. I tillegg vil en uavhengig, akkreditert kontrollør jevnlig gjennomføre sårbarhetsanalyser. 

 

Nureva Span Wall er laget for deg som ønsker å beholde det beste fra den agile arbeidsmetodikk som oppsto for mange år siden – men som har lyst til å ta den med inn i dette tiåret ved hjelp av fleksible, digitale verktøy som bedre matcher hverdagen du ellers forholder deg til. 

 

Lyst til å prøve selv? Book en demo i dag!

New call-to-action