<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Kan du høre meg? Ja, klart og tydelig. Faktisk

Nureva HDL300 inntar universitetet i Tromø. Norges arktiske universitet består i dag av campus lokalisert i Nordland, Troms og Finnmark. Universitetet bidrar til kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

I Tromsø er det i dag innrullert over 16000 studenter og kan skilte med et forskningstungt miljø som tar ansvar for og bidrar til å dekke regionens totale kompetansebehov. 

For å legge til rette for at studenter og ansatte skal ha det som trengs for undervisning, samarbeid og forskning vil et behov for nyskapende teknologi alltid være til stede. Det betyr igjen at Michael Torød og hans kollegaer på seksjon for digitale utdanningstjenester har nok å gjøre. Og kanskje særlig nå.

På campus av denne størrelsen er det en mengde rom og undervisningsmiljø med ulike behov som gjør at man må tenke nytt. Det har UIT gjort med HDL300 mikrofonplanke fra Nureva. 

Nureva-hdl300-livedemo

Siden tidlig 2018 har universitet benyttet HDL300 for sine mange grupperom, lederkontor og seminar- og møterom. Dette er rom hvor det samles alt fra en håndfull deltagere til over 100 personer. 

"Det fine med HDL er at vi kan plassere den i store rom hvor foreleser beveger seg rundt og må høres godt av alle som er med på video. Foreleser og andre i rommet trenger ikke å tenke på hvor de står med tanke på mikrofonen. Alle høres like godt, forteller Michael. "

Forståelig nok er det fint for de med et teknisk ansvar skal ivareta svært ulike rom at det er enkel montering og vedlikehold. Man må ha en løsning som spiller hver gang slik at ikke undervisningen forringes grunnet teknologien.

Universitetet-i-tromso-hdl300-utdanning

Når vi spør Michael om hva som tidligere var utfordringen i disse rommene er svaret raskt at man ville unngå plassering og montering av takmikrofoner og ekkoet som noen ganger forekom mellom disse. At man kunne dekke opp til 60 m2 stor rom med en enkelt planke var et enkelt og velfungerende alternativ. 

"Nå planlegger vi en mobil løsning med tre store skjermer på stativ, to kameraer, og en HDL300 som vi kan plassere i ulike rom etter behov. Da har vi fleksibilitet på campus som imøtekommer stadig nye behov."

En enkel hverdag ønsker vi oss alle og Nureva bidrar til det. Når vi spør om eksempel på uvanlig bruk av teknologien forteller Michael at de benytter seg av Zone Control ©. 

HDL300-UIT-Tromso-mikrofonsystem

"Et rom vi har er delt i to av en skyvedør. Der har vi stilt inn mikrofonene slik at når døren åpnes er allikevel mikrofonens aktive område kun tilpasset første halvdel av rommet. Vi kan når som helst åpne for at begge de to rommene kan høres av de som deltar på video. "

Det kaller jeg banebrytende teknologi!

HDL2- og 300 gir med sin Microphone Mist © teknologi en unikt god brukeropplevelse i rom fra 10 til 120 m2. For en foreleser er det trygt, for student er det avgjørende. 

Ønsker du å teste mikrofonopptaket til HDL? 

FÅ EN LYDDEMO