<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Løft blikket fra skjermen!

Finn inspirasjon til hvordan du kan bruke Lumio by SMART som en samtalestarter og legge til rette for sosial og aktiv læring

Fremtidens klasserom er preget av digitale flater og en skolehverdag hvor elevene i økende grad forholder seg til skjerm – både i fellesskap og på egne enheter. Det siste skoleåret har både lærere og elever hatt en bratt læringskurve innenfor digital kompetanse og kommunikasjon. Endelig kan vi løfte blikket fra skjermen og legge til rette for samarbeid og aktiv læring i sosialt fellesskap!

Her har vi samlet inspirasjon til hvordan du kan bruke spillbaserte aktiviteter i Lumio by SMART med elevenes blikk løftet opp fra skjermen. Legg til rette for aktiv læring hvor elevene blir oppfordret til å samtale underveis i oppgaveløsingen, bli kjent med hverandre og drive aktiv og samarbeidende læring.


Bli kjent og skap samtale med Vend kort

Vi er i gang med et nytt skoleår, og mange av elevene har ikke sett hverandre siden sommerferien startet. Året som har gått har vært preget av fjernundervisning, og nå som vi endelig får møtes igjen på skolen er det viktig å skape trygghet mellom elevene gjennom lek og samtale. Her kan du få inspirasjon til hvordan du kan ta i bruk Vend kort som en samtalestarter mellom elevene!

Til denne aktiviteten trenger du å legge inn en egendefinert bakgrunn til aktiviteten. På Smartskole.no kan du laste ned alle våre bakgrunner fra vår ressursbank helt gratis. Du kan også lage og laste opp egne bakgrunner i Lumio by SMART.

Legg inn elevenes navn sammen med en påstand. Her er det begrenset til 10 navn per runde, men legg gjerne opp til flere runder slik at alle elevene finner sitt navn. Last ned bakgrunnen som deler skjermen i «sant» og «usant». Elevene må oppsøke hverandre og undersøke om påstanden som står bak kortet er sann eller usann. Utvid gjerne oppgaven med å be dem stille minst ett oppfølgingsspørsmål til hver påstand!

Vend kort

Kombiner aktiviteter med praktisk oppgaveløsing

Flere av aktivitetene kan kombineres med aktiv læring og oppgaveløsing. Med «rekkefølge» kan du lage oppgaver hvor elevene skal måle, veie, undersøke og være spørrende for å komme frem til riktig svar.

I vårt eksempel har vi samlet noen gjenstander som elevene skal veie. Her kan målingen gjennomføres ved at elevene løfter objektet, sammenligner og diskuterer, eller ved hjelp av en vekt hvor elevene også må tenke problemløsning for å gjøre en mest mulig nøyaktig måling. Når målingen er gjennomført, kan elementene i listen sorteres fra tyngst til lettest.

Rekkefølge

Gå på skattejakt i skolegården!

Mange av de spillbaserte aktivitetene egner seg godt til repetisjon og oppsummering av temaer, men med en skattejakt kan du gjøre aktiviteten mer sosial og aktiv. Hva med å lage en monsterprøve hvor svarene finnes i gangen utenfor klasserommet eller i skolegården? Lag spørsmål hvor elever må telle, lete, lese og stille spørsmål. Her kan du også skrive faglige spørsmål som henges opp på forskjellige steder i skolebygget.

Her er det viktig at du husker å slå av tidsbegrensningen slik at elevene har tilstrekkelig med tid til å finne riktig svar før de går til neste oppgave.

Skattejakt-quiz

Bli kjent og skap samtale med ordsøk!

Mange klasser har kanskje fått nye elever eller en ny lærer etter sommerferien. Lag en navnelek hvor elevene skal hilse på hverandre og finne hverandres navn i et ordsøk. Her har du mulighet til å skjule ordlisten slik at elevene ikke vet hvilke navn de leter etter.

Denne oppgaven kan kombineres med øving på sosiale ferdigheter. Hils på hverandre, still spørsmål og øv på å være en aktiv lytter før de finner hverandres navn i ordsøket. Her er det en begrensning på 20 navn, men legg gjerne opp til flere runder slik at alle elevene finner sitt navn.

 Navnelek i ordsøk

Se vårt læringsopplegg for skolestart!

Besøk Smartskole.no for å få tilgang til våre bakgrunner helt gratis! Her finner du også læringsopplegg, tips og triks og mange flere gratis ressurser du kan ta i bruk på din SMART Board.