<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Nå kan du kopiere sider i SMART Learning Suite Online

SMART Learning Suite Online har fått flere nye og nyttige funksjoner!

Skriv tekst i presentasjonsmodus
Endelig kan du skrive tekst i presentasjonsmodus! Trykk på tekstboksknappen som du ellers kjenner fra redigeringsmodus og velg hvor på siden du ønsker en tekstboks. Skriv, flytt og skaler størrelsen.

skriv_presentasjonsmodus

Nå kan du kopiere sider i SMART Learning Suite Online
Nå er det endelig mulig å lage kopier av sidene dine i SLSO! Trykk på de tre prikkene på miniatyrbildet av siden du vil lage et duplikat av. Her kan du også velge å slette siden.

Kopier_sider

Med denne funksjonen kan du enklere lage variasjoner av oppgaver og gjøre tilpasninger til ulike elever med færre trykk. Du kan kopiere sider i redigeringsmodus og i presentasjonsmodus.

Importer og kombiner sider fra flere dokumenter
SLSO har åpnet for at du kan importere valgfrie sider fra flere dokumenter fortløpende mens du lager læringsopplegg. Velg hvilke sider du vil sette inn og kombiner innhold du har lagret som PDF, PowerPoint og Notebook. Du kan også importere sider fra dine egne SLSO-filer!

kombiner