<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Samarbeidslæring i Lumio

Legg til rette for at elevene kan utgjøre en støtte for hverandre og sette ord på egen kunnskap med samarbeidslæring i Lumio 

Tekst skrevet av: Amalie Skarsgaard

Samarbeidslæring er en undervisningsmetode som legger til rette for at elevene kan utgjøre en støtte i hverandres læring. Undervisningen preges av aktive elever som samtaler, diskuterer, stiller spørsmål og løser oppgaver sammen. Aktivitetene har som formål å skape en positiv gjensidig avhengighet mellom elevene, gi trening i samarbeidsferdigheter og fasilitere for støttende interaksjon og tilbakemeldinger. 

Strukturene for samarbeid varierer mellom høy grad av fysisk bevegelse i klasserommet, og enklere strukturer som legger opp til refleksjon, samtale og felles resonnering uten behov for fysisk aktivitet. Vi har sett på de ulike strukturene og samlet et utvalg som enkelt kan kombineres med funksjoner som er tilgjengelige i Lumio. Eksempeloppgavene er hentet fra læringsopplegget om Pi som du finner på Smartskole.no. 

Lytt, tegn og forklar 

«Lytt, tegn og forklar» er en samarbeidsstruktur hvor elevene først får tid til å tilegne seg ny kunnskap ved å lytte til en tekst samtidig som de noterer stikkord eller lager illustrasjoner til det de hører. Når teksten er ferdig gjennomgått, kan notatene og illustrasjonene brukes som støtte når de gjenforteller det de har hørt og lært til læringspartneren sin. 

I Lumio kan du spille inn opptil 5 minutter med lyd til hver side i presentasjonen din. Lydklippet kan spilles av fra klassens felles skjerm eller direkte på elevenes enheter. Her kan elevene navigere i lydklippet, sette det på pause og spille det av så mange ganger de ønsker. Med denne funksjonen kan elevene lytte til en historie eller en beskrivelse av et tema samtidig som de noterer stikkord eller lager enkle illustrasjoner på egne enheter. Etter gjennomgangen av lydklippet, brukes notatene og illustrasjonene som støtte når teksten innhold repeteres sammen med en læringspartner. 

Teksten kan brytes ned i mindre deler og fordeles på flere sider i Lumio. Læreren kan bestemme om tempoet på gjennomgangen skal være felles for alle elevene, eller åpne for at elevene kan bla seg videre til neste side i eget tempo.  

Samarbeidsstrukturen kan tas i bruk som en del av undervisningen i klasserommet eller deles ut via Lumio som hjemmearbeid. Elevene får mulighet til å lytte, forstå og reflektere før temaet jobbes videre med på skolen. 

Lytt til 

Flashkort 

I Lumio har du tilgang til ferdig utarbeidede spill hvor innholdet defineres av læreren. Blant disse spillbaserte aktivitetene, finner du «Vend kortet». Her kan du bestemme innholdet som skal vises på framsiden og baksiden av kortet, og dele bunken ut til elevenes enheter. Elevene får tilgang til kortene, og kan vende og flytte på dem slik de vil. 

I aktiviteten «Flashkort» deles det ut en bunke med kort som inneholder spørsmål og begrep knyttet til det aktuelle undervisningstemaet. Formålet er å gi elevene trening i å sette ord på egen kunnskap, repetere og reflektere i samarbeid med læringspartneren sin.  

Elevene bytter på å stille spørsmål og svare sammen med læringspartneren sin. Dersom eleven klarer å svare på spørsmålet som presenteres, forblir kortet med spørsmålssiden vendt opp, og regnes som ferdig. Hvis eleven ikke klarer å svare, kan læringspartneren hjelpe og bidra med sine innspill før kortet snus tilbake. Læringspartnerens innspill tas med neste gang kortet trekkes. Aktiviteten er fullført når alle kortene ligger med spørsmålssiden opp. 

Bestem om alle kortene skal trekkes av elev A og besvares av elev B før de bytter roller, eller bytt mellom å trekke annen hvert kort. Her får alle elevene trening i å forklare og sette ord på egen kunnskap i samarbeid med læringspartneren sin. 

sant eller usant

 Tenk – par – del  

Aktiviteten Tenk, par og del handler om å la elevene resonnere på egenhånd og diskutere med læringspartneren sin før de i fellesskap deler sine innspill til resten av klassen. Elevene kan finne støtte i hverandre og få trening i å sette ord på egen kunnskap med trygge rammer før innspillene deles med resten av klassen. 

Tenk, par og del kan tas i bruk i mange sammenhenger. Still et spørsmål, undersøk hva elevene kan om et tema som skal introduseres eller reflekter over egen kunnskap i oppsummeringen av en undervisningsøkt. Når læringsparene er ferdige med samtalen seg imellom, deles bidragene som digitale lapper til tavlen gjennom «Del budskapet». Aktiviteten legger opp til elevaktivitet og trening i å samtale og lytte til hverandres ideer og tanker.  

 

del budskap

Sant eller usant 

Elevene kan interagere med elementer som tekst og bilder når sider fra læringsopplegget i Lumio deles ut som oppgaver til elevenes enheter. I aktiviteten «sant eller usant» får elevene i oppgave å samarbeide om å sortere ulike påstander. Aktiviteten gir elevene trening i å samtale og resonnere sammen for å bli enige om hvor de ulike elementene skal plasseres.  

Til denne aktiviteten er det også mulig å bruke den spillbaserte aktiviteten «Supersortering». Her kan du legge inn ulike påstander og definere hvilke som er sanne og usanne. Aktiviteten blir tilgjengelig på elevenes enheter slik at de kan jobbe med oppgaven i samarbeid med læringspartneren sin. 

 

sant - usant 

Bordet rundt 

I aktiviteten «Bordet rundt» samarbeider elevene om å samle løsningsforslag, spørsmål og ideer knytte til et tema på et felles arbeidsområde. Aktiviteten egner seg godt til arbeid med problemstillinger som har flere mulige svar, oppsummeringsoppgaver eller for å vekke forkunnskaper. Her får alle elevene i gruppen en aktiv rolle, trening i å forklare egne tanker og muligheten til å lære av hverandre.  

Gjennomfør aktiviteten ved å lage en side i Lumio med spørsmålet plassert i midten av arbeidsområdet, og del siden ut som en samarbeidsoppgave til elevene. Elevene får tilgang til redigeringsverktøy og kan bidra med tekst og bilder. Aktiviteten kan avsluttes med å vise gruppenes arbeidsområde på klassens felles skjerm. 

 

 Vil du lære mer om strukturer for samarbeidslæring? Trykk her 

Se hele læringsopplegget om Pi her  pi-dagen

Opplæringsportal med videoer

Smartskole er opptatt av at brukere av SMART-teknologi skal få mest mulig ut av sine produkter. I opplæringsportalen får du tilgang til opplæringsvideoer som tar for seg alle aspekter ved en SMART Board og den skybaserte programvaren Lumio by SMART. Her kan du søke etter de funksjonene du ønsker å lære mer om slik at du får fullt utbytte av din SMART Board.

Nedlastbart materiale

Finn ferdige nedlastbare bakgrunner som kan tas i bruk sammen med Lumios spillbaserte aktiviteter, sjarmerende SMART-monstre og plakater med din klassekode som du kan henge opp i klasserommet eller dele ut som innloggingskort til elevene dine. Vi oppdaterer stadig innholdet i banken for nedlastbart materiale.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev 

SMART sine produkter er stadig under utvikling. Gjennom Smartskole sitt nyhetsbrev kan du holde deg oppdatert på de siste funksjonene og verktøyene som du kan ta i bruk sammen med elevene dine. 

Bli medlem av Smartskole - helt gratis!

Gå til Smartskole.no for å melde deg inn og få tilgang til alt innhold.

 

Smartskole

Interactive-Norway-logo

Smartskole driftes av Interactive Norway 

 

Referanser brukt i dette blogginnlegget:

https://www.ebsn.no/post/slik-forbedrer-du-praksisen-din-med-samarbeidsl%C3%A6ring 

https://www.utdanningsnytt.no/pedagogikk-robert-mjelde-flatas-skole/kooperative-klasserom-er-framtida/272170 

https://www.elevkanalen.no/open/fagkategori/11731