<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Følg disse instruksjonene for hvordan rengjøre den interaktive skjermen uten å skade antiblend-laget eller de andre skjermkomponentene. Disse instruksjonene er også egnet for interaktive tavler og alt annet SMART-tilbehør.

På generelt grunnlag:

Generelt er det best å kun bruke en lett fuktet klut i springvann for å rengjøre SMART Board. Sprut aldri væske direkte på overflaten.

SMART har testet og godkjenner bruken av:

Fortynnet blekemiddel løsning:
Destillert vann (norsk springvann) + vanlig husholdningsblekemiddel inneholdende 5% natriumhypokloritt:

  • 4 ts. av blekemiddel per liter springvann
  • 20 ml blekemiddel per 980 ml sprinvann
  • 80 ml blekemiddel per 3,92 liter sprinvann

Juster deretter for å opprettholde 0,1% løsningen hvis du bruker blekemiddel som er sterkere eller svakere enn 5% natriumhypokloritt.

Vi anbefaler å bruke en sprayflaske på kluten for å unngå at den blir for fuktig.
Merk: Test et lite iøynefallende område før du rengjør hele overflaten.

Isopropanolalkohol - f.eks Blårens:
For konsentrat over 90%, fortynn med destillert (springvann) vann i henhold til etikettens beskrivelser.

Vi anbefaler å bruke en sprayflaske på kluten for å unngå at den blir for fuktig.
Merk: Test et lite iøynefallende område før du rengjør hele overflaten.

Rengjøring av skjermen

  1. Slå av alle tilkoblede datamaskiner
  2. Slå av skjermen
  3. Tørk overflaten med en lofri, ikke-slipende klut for å fjerne støv og rusk.
  4. Sprøyt forsiktig en liten mengde rengjøringsløsning på en ny klut som ikke loer
  5. Merk: Ikke overmettet kluten så den drypper
  6. Vask SMART Board overflaten med denne
  7. Når du er ferdig, vask over tilbehør som penner, svamp osv.

Se support.smarttech.com/hardware/displays og finn spesifikk informasjon om akkurat din SMART Board modell.

Se Helsedirektoratets hjemmesider for oppdaterte råd og rettledninger i forhold til koronautbruddet. 
https://www.helsedirektoratet.no/

Tony Bjaaland

Skrevet av Tony Bjaaland

15 års erfaring som mediedesigner, innholdsprodusent og nå markedssjef i Interactive Norway.