<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Derfor samlet over 200 fra byggebransjen seg for å lære om VDC

Er du interessert i byggteknikk, var Gardermoen 21. august 2019 stedet å være.

Over 200 arkitekter, entreprenører, konsulenter, byggherrer og leverandører møttes for å lære seg VDC, på et kurs som kunne skilte med ledende forskere fra Stanford og NTNU, og professor Martin Fischer i spissen. Det var intet mindre enn verdens største VDC-sertifisering – det fagfolk vil kalle en «big deal».

Hva gjorde kurset så attraktivt?

HubSpot Video


VDC er fremtiden for byggebransjen

VDC er kort for Virtual Design & Construction, og er tett relatert til BIM (digitale bygningsinformasjonsmodeller). Men der BIM er en ren teknologisk løsning, er VDC mer helhetlig – nye teknologier og metoder satt i system, inspirert av Lean. Det handler om å bruke de digitale hjelpemidlene som nå finnes til å prosjektere smart og tydelig, slik at byggherren får det bygget han ønsker seg.

Et av grunnkonseptene i VDC er ICE – integrated concurrent engineering – som er en ny måte å tenke møtekultur på. I stedet for de tradisjonelle, langdryge møtene hvor én presenterer og resten nikker med, handler ICE om å aktivisere alle sammen. Arbeidsmøter, i stedet for statusmøter. 

For å gjøre dette, trenger du interaktive skjermer å samhandle på, og det er derfor vi i Interactive ble koblet inn på arrangementet for å bidra med utstyr og opplæring. Professor Martin Fischer, leder for CIFE ved Stanford University, regnes gjerne som den ledende stemmen innen VDC. Han sa klart og tydelig fra scenen at skal du gjøre ICE, så vil en interaktiv skjerm definitivt gjøre dialogen enklere og mer nøyaktig.

Hvorfor er interaktive skjermer så sentralt for VDC?

Skal du aktivisere alle i prosjektet under møtene, kunne du i teorien ha gjort dette med mer tradisjonelle metoder som post-its og flipovers. Men aktiviseringen er bare halve historien. Interaktive skjermer lar deg jobbe direkte i den faktiske 3D-modellen som skal brukes, og lagre notater, endre på deler av den, og hente den opp igjen til senere bruk. Dette inkluderer alle deler av et bygg – arkitektur, rør, belysning, ventilasjon, elektro. 

Samtidig er ikke det å kjøpe en interaktiv skjerm nok. Du trenger opplæring i å legge opp møtene for å utnytte den best mulig, og gode metoder for å aktivisere alle involverte. 

Teknologien er kun så sterk som kunnskapen til dem som bruker den.

New call-to-action