<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Komplett løsning for samhandling i møterommet!

 SMART Board GX + Huddly iQ kamera + HDL300 lydkonferanse = 
komplett løsning for samhandling.

De fleste møter gjennomføres nå med en kombinasjon av fysisk oppmøte og deltagere på skjerm. Den nye normalen er møter, hvor minst en part kommer til å være på en annen lokasjon, i tillegg til de som befinner seg på møterommet.

Hvordan kan du gi digitale møtedeltakere på hybridmøter samme gode møteopplevelsen som de som fysisk er til stede? For at det skal være enklest mulig for brukeren har vi satt sammen en komplett løsning for møterommet.

Untitled design-15

Dette bør du tenke på når møtene er hybride

Du trenger et godt bilde og interaktivitet, slik at alle kan følge og delta i møtets innhold. Lyd som er god, mikrofon som fanger alle som er i rommet og hvor alle høres like bra, er en avgjørende faktor. For at møtet skal fungere godt, må det være brukervennlig, lett å koble seg til og virke med alle samhandlingsplattformer.

Med en SMART Board GX kan du vise og jobbe med innholdet ditt, både til de som er fysisk i rommet, og de som sitter på andre lokasjoner. Nureva med sin digitale mikrofon- og lydplanke som dekker 25 -125m2 tar vare på praten i rommet. Huddly, et Norsk kamera med innovativ programvare og teknologi, utfyller det hele med bra bilde i høy oppløsning og digital zoom. 

Fra denne løsningen går det kun 1 USB kabel til den PC-en som skal benyttes. Denne tilkoblingen gir tilgang til touch for den interaktive skjermen, lyd, mikrofon og kamera i en og samme kabel. Enklere blir det ikke.

Fra PC-en kan du koble deg opp med Teams, Zoom, Google, Web-Ex, eller i praksis hvilken som helst konferanse applikasjon.

GX75/HDL300/Huddly/USB Hub - Kampanjepris

Til Forhandler, netto: 34.900,- 

Produktark med bundleløsning

 

Ønsker du en demonstasjon av løsningen?FÅ DEMONSTRASJON