<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Aktivitet, lek og læring med onEVO aktivitetsgulv

Lek er en sentral del av barns utvikling. Gjennom lek skapes en arena for opplevelse av mestring, utfordring og glede sammen med andre. onEVO aktivitetsgulv kommer med et bredt spekter av spill og aktiviteter som treffer forskjellige interesser og inspirerer til lek med ulikt læringsinnhold.

Skap rom for felles opplevelser, bevegelse og glede!

Gjennomfør aktiviteter som utfordrer kognitive funksjoner, tren på problemløsning i samarbeid med andre, stimuler oppmerksomhet og hukommelse, og ta i bruk språk for å beskrive, forklare og fortelle. Med onEVO kan du legge til rette for at barna kan leke, sanse, skape og lære med kroppen som utgangspunkt. Her kan du forvandle gulvet til en skinnende stjernehimmel, forsøke å ta borti fiskene som svømmer rundt eller sprekke ballonger som daler ned fra himmelen. Skap rom for felles opplevelser, bevegelse og glede!

edu-002__514-1

Aktivitetene utfordrer ulike aspekter ved barnas konsentrasjonsevne og motoriske ferdigheter.

Fysisk aktivitet og samhandling spiller en viktig rolle i arbeid med å skape økt trivsel. OnEVO fungerer som en samlende aktivitetsflate i sanserom og andre fellesarealer. Barna kan være aktive med hele kroppen på gulvet, eller sitte rundt et bord og styre aktivitetene med hendene. Dette gjør det enkelt å inkludere brukere som er mindre mobile.

CR5_8813

Aktivitetene utfordrer ulike aspekter ved barnas konsentrasjonsevne og motoriske ferdigheter. Her får barna hentet inntrykk gjennom flere sanser med visuelle og auditive effekter som påvirkes av kroppslige bevegelser. Aktivitetene utfordrer evnen til å bearbeide et bredt spekter av inntrykk i omgivelser med mye sanseinformasjon.

OnEVO aktivitetsgulv inneholder flere spill og aktiviteter som kan gjennomføres i fellesskap med andre i form av konkurranse, samarbeid og felles problemløsing. Her legges det til rette for refleksjon, samtale og språkutvikling, samt trening i å vise empati for hverandre og bygge selvtillit.

Skap rom for sosialt fellesskap gjennom deltakelse, samarbeid og kommunikasjon. Med onEVO får barna kognitiv og fysisk stimulering, oppleve mestring og glede.

Hvordan virker onEVO aktivitetsgulv?
OnEVO monteres i taket og projiserer interaktivt innhold på en stor flate som et gulv eller bord. Bevegelsessensorene fanger brukerens aktivitet og bevegelse, og barna bruker kroppen eller andre gjenstander til å styre spillet. OnEVO aktivitetsgulv er enkel å montere og krever ikke store endringer i en etablert infrastruktur.

Onevo-illustrasjon.Kom i gang på 1-2-3

  1. Monter boksen i taket med medfølgende krok og takfeste
  2. Koble i strømmen og koble på WiFi for å motta oppdateringer. Boksen trenger ikke nettverk etter første installasjon med mindre det skal mottas flere oppdateringer.
  3. Slå på onEVO med medfølgende fjernkontroll

Nå er du klar for å gjennomføre aktiviteter og spill med barna!

DSC_3661

Les mer om alle mulighetene med onEvo her

 

Interactive-Norway-logo