<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Bevegelse, lek og læring med interaktivt aktivitetsgulv

Barn og unge er fulle av energi og har behov for aktivitet og bevegelse. Legg til rette for at barna kan leke, sanse, skape og lære med kroppen som utgangspunkt. Med onEVO aktivitetsgulv forvandler du gulvet til en interaktiv lekeplass. La energien utfolde seg og opplever mestring, samarbeid og læring. 

Leken er en sentral del av barns utvikling. Lek kan være en arena for læring, hvor barn kan oppleve mestring, utfordringer og glede sammen med andre. Med onEVO aktivitetsgulv kan dere skape rom for lek og læring med ulike aktiviteter. onEVO kommer med et bredt spekter av spill og sansemotoriske aktiviteter som kan treffe mange forskjellige interesser. Dette gjør det enkelt å inspirere til flere typer lek med forskjellig læringsinnhold.

onEVO-1

Hvordan virker onEVO aktivitetsgulv?

onEVO monteres i taket og projiserer interaktivt innhold på en stor flate som et gulv eller bord. Bevegelsessensorene fanger brukerens aktivitet og bevegelse, og barna bruker kroppen eller andre gjenstander til å styre spillet. 

onEVO fungerer som en samlende aktivitetsflate i sanserom og andre fellesarealer. Barna kan være aktive med hele kroppen på gulvet, eller sitte rundt et bord og styre aktivitetene med hendene. Dette gjør det enkelt å inkludere brukere som er mindre mobile. onEVO er enkel å montere og krever ikke store endringer i en etablert infrastruktur.

 

Aktiviteter og sansemotoriske opplevelser

onEVO kommer med ferdiginstallerte pakker med interaktivt innhold. Pakkene er tilpasset ulike brukergrupper, med hensyn til utviklingsnivå og fysisk og psykisk funksjonsevne. Opplev visuelle og auditive sansemotoriske aktiviteter hvor du kan vasse i løv og lage musikk på magiske instrumenter. Tell og øv på alfabetet i blomsterengen, spark ballen i motstanderens mål og samarbeid om å flytte tung last. 

onEVO inneholder også aktiviteter og spill som er tilrettelagt brukere med motoriske, språklige og auditive utfordringer. Lytt til behagelige lyder, plask i sølepytter og spill enkle spill hvor objektene beveger seg i et rolig tempo. Her kan brukere med motoriske, språklige, auditive og kognitive utfordringer oppleve mestring.

onEVO-3

Skap rom for sosialt fellesskap gjennom deltakelse, samarbeid og kommunikasjon. Med onEVO får barna kognitiv og fysisk stimulering, oppleve mestring og glede. 

Aktivitetene kan brukes som grunnlag til å skape refleksjon og samtaler rundt temaer som bærekraftig utvikling og fysiske lover. Barna kan spille individuelt eller prøve seg på samarbeidsaktiviteter som krever problemløsning og kommunikasjon. Her får barna jobbe med språkutvikling og sosial samhandling. 

 

 

Kom i gang på 1-2-3

 1. Monter boksen i taket med medfølgende krok og takfeste
 2. Koble i strømmen og koble boks på WiFi for å motta oppdateringer. Boksen trenger ikke nettverk etter første installasjon og aktivitetene ligger ferdig installert.
 3. Slå på onEVO med medfølgende fjernkontroll
 4. Nå er du klar for å gjennomføre aktiviteter og spill med barna!

Kontakt oss for demonstrasjon eller for å høre mer om onEVO.

Få en demonstrasjon av produkt

 

Mål fra rammeplan for barnehagen:

 • Fremme læring
 • Legge til rette for et inkluderende fellesskap
 • Legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter
 • Berike barnas nysgjerrighet og læringslyst
 • Utvide erfaringer sørge for progresjon og utvikling i barnehagens innhold 
 • Legge til rette for spill som treffer forskjellige interesser
 • Legge til rette for varierte opplevelser, utfordringer og mestringsopplevelser
 • Organisere rom og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek 
 • Legge til rette for refleksjon rundt temaer og fenomener
 • Skape et inkluderende miljø hvor barna kan delta og erfare glede i lek

 

Kilder:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/7-Barns-samspill-og-lek/
https://utdanningsforskning.no/artikler/aktive-elever-larer-bedre/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barnehagens-formal-og-innhold/laring/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barnehagens-formal-og-innhold/lek/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/kropp-bevegelse-mat-helse/