<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Hvorfor velge interaktiv skjerm til klasserommet? [7 viktige grunner]

Hva skiller en passiv flatskjerm fra en interaktiv skjerm? Og hva om lærer og elever har hvert sitt nettbrett  – trenger du da en stor visningsflate med touch og interaktivitet?

Alle klasserom er avhengige av å ha en visningsflate. Før var dette krittavlen, men med alt det digitale innholdet i skolen i dag, bør visningsflaten også være digital. Dersom vi en gang for alle ser bort fra overheaden (selv om det fortsatt finnes noen i bruk der ute), står valget i dag mellom projektorbaserte løsninger og skjermer. De fleste er enige om at skjerm er både dagens og fremtidens løsning for klasserommet. Grunnen til dette er at skjermer har bedre bildekvalitet, mindre vedlikehold og lavere brukerterskel. Snart er det flatskjermer i hvert klasserom. Men skal skjermen være passiv eller interaktiv?  

Hva er egentlig forskjellen mellom passive og interaktive skjermer?

Det er ikke lenge til det meste av skjermer er touchbasert, i hvert fall til daglig bruk. Barn som blir født i dag, bruker touchenheter før de kan snakke – de spiller, leker og lærer (blant annet ord og språk) ved hjelp av dem. Touch er naturlig, og det er kommet for å bli.

En passiv skjerm er det de fleste forbinder med en vanlig flatskjerm eller monitor. Denne skjermen responderer ikke når du tar på den. Det er kanskje ikke så rart at den ikke gjør det; den er tross alt laget for å være en god visningsflate, ikke noe mer.

En interaktiv skjerm er en akkurat like god visningsflate som en passiv skjerm, men den er samtidig en touch- og -arbeidsflate. Se for deg et digert nettbrett på veggen. Fingrene fungerer som musepekere og kan utføre alle kjente touch-handlinger som «zoom», «roter» og  «bla videre». I tillegg kan lærer og elever løfte opp penner og skrive inne i ulike applikasjoner, og med håndflaten pusser man enkelt ut skriften.

På toppen av dette er mange av de interaktive skjermløsningene koblet på nett, har innebygd nettleser, tavle og flere pedagogiske verktøy. Samlet gir dette et vell av muligheter for undervisning på en digital plattform. Derfor bør du ha interaktive skjermer i klasserommet:

1. Touch er fremtiden

Når man uansett skal ha flatskjerm som visningsflate, hvorfor velge bort alle de pedagogiske mulighetene en interaktiv skjerm tilbyr i dag og for fremtiden (skjermen vil henge der i 8 år…)? Det faller oss helt naturlig å styre telefoner, nettbrett og skjermer med touch – da vil det snart være unaturlig å ikke interagere med innholdet på skjermen i klasserommet også.

2. Skjermen fungerer som tavle

En interaktiv skjerm er også tavlen i klasserommet. Behovet som pedagoger og elever har for å skissere og problemløse vil også finnes i et digitalt klasserom. Velger man en passiv skjerm, er man i tillegg avhengig av en tavle på veggen. De gode interaktive skjermløsningene (som SMART Board med iQ) har en innebygget tavle som enkelt kan deles «live» med elevenes mobile enheter. Denne tavlen er like enkel i bruk som den analoge tavlen, men tillater også samskriving med mobile enheter og lagring av innholdet.

3. Bedre undervisning

Som pedagogisk verktøy vil en passiv visningsflate kun trigge det auditive og visuelle. En interaktiv skjerm vil i tillegg til dette kunne spille på taktil- og kinestetisk læring. En rekke forskningsrapporter (se lenker nederst i artikkelen) viser at de interaktive flatene skaper økt faglig fokus og engasjement sammenlignet med passive flater.

En interaktiv flate kan og bør ikke bare brukes av lærer. Den kan, i motsetning til de passive skjermene, benyttes som arbeidsflater i stasjonsundervisning eller til elevaktivitet i mindre grupper. Med den interaktive skjermen får læreren bedre mulighet til å variere undervisningen. De fleste er enige om at variert undervisning gir økt motivasjon og engasjement!

4. Enklere for lærer

De nye interaktive skjermløsningene har en ekstremt lav brukerterskel. Skoler og kommuner som har byttet ut de gamle interaktive tavlene med de nye skjermløsningene, SMART Board med iQ, kan fortelle at dette en helt ny verden. Løsningen kan benyttes helt uten bekymringer for kabelrot og fjernkontroller. Skjermen skrur seg på når det er bevegelse i rommet og undervisningen kan begynne.

Skjermløsningen samler alle verktøy man trenger for digital undervisning på ett sted, med enkel tilgang til tavle, nettleser og trådløs speiling av enheter. Det er selvsagt mulig å koble opp sin egen PC/Macbook med kabel, men med skjermen koblet til nett og økt tilgang på digitalt innhold, vil man i fremtiden bli mindre avhengig av å ta med sin egen maskin inn i klasserommet.

5. Trådløs speiling av enheter inkludert

I SMART Board med iQ-løsningen, er det inkludert teknologi som lar deg speile alle mobile enheter opp på skjermen, uten at du behøver noen ekstra app eller programvare. Dette gjør det enkelt å dele innhold fra lærers eller elevenes enheter uten at man behøver å installere ekstra hardware som Apple TV, Chromecast og Miracast – alt dette følger med skjermløsningen.

SMART LAB i bruk av barn.
6. Samhandling med mobile enheter

I nær framtid vil alle klasserom ha 1:1 dekning med mobile enheter til elevene. I dette miljøet vil de interaktive skjermløsningene få en viktig rolle i form av å skape felles fokus og stimulere til samhandling. SMART Board med iQ-løsningen tilbyr en rekke verktøy som kan benyttes til dette, blant annet SMART LAB. Lærer kan la elevene sende tekst og bilder fra sine enheter til tavlen på skjermen. Her kan noen elever sortere innholdet eller lage tankekart av bidragene. Det er også populært å vise et spill eller en aktivitet på tavlen før lærer med ét enkelt touch sender aktiviteten til elevenes nettbrett.

7. Fremtidsrettet

En god interaktiv skjermløsning er en god investering for fremtiden. De fleste skjermene er såkalte «proff-monitorer» med komponenter av høy kvalitet, og har en levetid på 50.000 timer. En vanlig TV som benyttes i stua har ofte 20-30.000 timers levetid. Et annet og viktig fremtidsrettet poeng, er at skjermene oppdateres «over the air» (OTA) med ny funksjonalitet. Dette er som regel en standardinnstilling som sørger for at programvaren i skjermene automatisk oppdateres over nett, uten at brukeren behøver å gjøre noe. Når du kjøper en interaktiv skjerm, kjøper du en løsning som kostnadsfritt utvikles over tid. Det betyr at man i mye større grad er i stand til å takle et nytt og eventuelt teknologiskifte som skulle komme i løpet av levetiden til skjermene.

Det er mange pedagogiske muligheter i de nye interaktive skjermene. Ved utforming av fremtidens digitale klasserom, er brukerterskel helt avgjørende for å lykkes. Vi må ikke la pedagogen slite med dårlige tekniske løsninger, kabelrot og diverse dingser med tvilsom kompatibilitet. En god interaktiv skjermløsning er ikke bare en touch-skjerm, men en helt sentral del av selve infrastrukturen i et digitalt klasserom.  Gode interaktive skjermløsninger (som SMART Board med iQ og Prowise) sørger for at det blir enklere å undervise på en digital plattform.

Når alt kommer til alt, er alternativet til å ha en interaktiv skjerm i klasserommet, å ha en passiv skjerm – og når du uansett skal ha en digital visningsflate i klasserommet – hvorfor skal den ikke være interaktiv? I dag vokser vi opp og omgir oss med touchteknologi, og da gir det mening å bruke det i undervisningen også.

Kilder:

Rowan 2018: https://rdw.rowan.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3525&context=etd
Higher Ed Studies 2017: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1135741.pdf
Digital Commons@WOU: https://digitalcommons.wou.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1131&context=honors_theses
Blau 2011: http://andyrunyan.pbworks.com/w/file/fetch/55382512/Professional%20Training%20in%20IWB%20Use.pdf
Miller & Glover 2007: http://www.voiceofsandiego.org/wp-content/uploads/app/pdf/whiteboards.pdf

Banner, e-bok: En komplett guide til interaktive visningsflater i klasserommet.