<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

7 tips til bedre fjernundervisning

Fjernundervisning er utfordrende både for sender og mottaker. Hvis riktige verktøy blir brukt, det er variasjon i oppgaver og innholdet er godt strukturert, kan det også være oppsider med undervisningsformen. 

Det kan være med på å gi studentene en større frihet og mulighet for egen tilpassing av medium og teknologiske løsninger i form av digitale verktøy for å løse oppgaver. Det utfordrer også studentene til i større grad ta eget ansvar for egen læring og vurdere seg selv underveis.

1. Riktig kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform som tilbyr videoundervisning og en chatfunksjon for direkte kontakt med sine studenter. Dette kan være Microsoft teams, eller Google Meet.

7-tips-til-fjernundervisning

2. Ta opp undervisningen - ikke bare strøm

Ta opp undervisningen samtidig som du fjernunderviser på video, spesielt hvis du introduserer et nytt tema eller emne. Hvis én eller flere ikke er med Live, så har de mulighet til å se det i etterkant. Dette er også en ressurs for elevene i etterkant, men også neste gang du underviser i samme tema. Et fint verktøy for dette er Screencast-O-Matic

3. Vis ansiktet til de du snakker til.

Forskning viser at personaliserte videoer er mer effektive enn video av en presentasjonsvisning.

4. Bruk eksisterende ressurser

Det er ambisiøst å tenke at du alene skal produsere en videobank av videoer til elevene dine. Det finnes utallige gode instruksjonsvideoer på Youtube og lignende som forklarer det samme du har tenkt å produsere. Korona-dugnad for digitale lærere på Facebook har i skrivende stund 60 000 medlemmer og her ligger det en god samling av tips, triks, video og gratis ressurser til bruk i undervisningen.

Faksimile-koronadugnad-for-digitale-laerere

5. Gi spesifikke instruksjoner

Når du legger opp til at elevene skal se ulike videoer for å løse oppgaver, og videoene strekker seg til en varighet på over 15 minutter, så bør du anbefale elevene å se ulike deler, og hva eventuelt de ulike delene inneholder. Trenger elevene å benytte seg av ulike ressurser for å løse problemstillingen, så bør du organisere innholdet i rekkefølge, slik at de blir en rød tråd i opplegget.

6. Digital tavle

En programvare der du kan skrive, tegne og forklare komplekse matematiske uttrykk eller andre problemstillinger. Eksempler på dette er Onenote klassenotatblokk, Lumio by SMART, Microsoft Whiteboard. Har du i tillegg et skrivebrett, et SMART podium, eller en iPad med en Apple Penn, så vil den digitale tavlen være komplett.

Smart-Podium

7. Interaktive oppgaver

Variasjon i undervisningen blir viktigere enn noen gang med fjernundervisning. Legg opp til en blanding av video, produksjonsoppgaver, quizzer, egenvurdering og interaktive oppgaver. Interaktive oppgaver gir en dimensjon av spill, og kan bidra til motivasjon og engasjement. Eksempler på slike verktøy er Sumdog, Kahoot, Creaza og SMART activities i Lumio by SMART.

Brukerportal-1
SMART brukerportal - gratis norsk brukerportal for å komme igang med interaktiv undervisning

Referanser:
https://psycnet.apa.org/record/2015-12648-001