<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Austevoll Elektro er en uavhengig totalleverandør av elektrikertjenester, tavleprodukter og systemløsninger for skipsnæringen, havbruket, industrien og boligmarkedet i Bergen.

Sigve Gokstad er avdelingsleder for system & automasjon. Og hva han forteller om deres bruk av interaktiv skjerm gjør oss i Interactive Norway henrykte. Og samtidig litt tankefulle.

Sigve sitter i lokalene AE har i Kolbeinsvik utenfor Bergen, og beskriver hva å være en totalleverandør for installasjoner på skip egentlig betyr – at de designer og bygger elektroskap, trekker kabler og leverer programmene man trenger for å ha kontroll på avanserte installasjoner. Og at dette ofte leveres som skreddersøm til kunder med høye krav og forventninger. Det er vanskelig å standardisere på løsninger i denne næringen, som er svært opptatt av sikkerhet og funksjonalitet man kan stole på.

 

Bilde1

 

Så hvorfor blir jeg tankefull der jeg sitter og har en inspirerende samtale med Sigve?

Austevoll investerte i en SMART MX interaktiv skjerm for to år siden. Etter kurset som ble avholdt i februar 2022, hørt vi ikke noe fra dem. Som kan være både bra og urovekkende. Går det på skinner eller benyttes ikke løsningen?

Jeg snakker med Sigve på Teams. Underveis i samtalen har jeg to litt motstridende opplevelser. På den ene siden blir jeg glad for å høre akkurat det jeg håper på. Det alle som leverer en digital løsning krysser fingrene for. På den andre siden en viss uro for at jeg gjør noe feil. Ikke i forhold til Austevoll, men mer generelt, i forhold til hvordan jeg prater om samhandlingsløsninger med de som kanskje kan ha nytte av det.

Hvorfor så henrykt?

Skjermen benyttes hyppig. Den ble kjøpt inn for å støtte diskusjoner og problemløsning. Den er sentral i bruk ved opplæring av kunder og ansatte, simulere styring av alarmsystemer, motordrift og automasjon. Skjermen henger i et møterom i tilknytning til en opplæringslab. Her foregår dype tekniske diskusjoner, også på Teams. De benytter white board, skisserer løsninger, klipper ut bilder fra kart og koblingsskjemaer og skriver på disse. Benytter Power Point til både presentasjoner og diskusjon. De inviterer inn kundene som får se forslag og løsninger, teste prototyper. Bransjespesifikke programmer som E-plan, Autocad og X-connect far Blue ctrl benyttes side om side med Office, PDF og white bord. Alt på samme skjermflate.

«De som har hatt ønske om å benytte seg av skjermen, har omfavnet den»

Gledelig

 

austervold

 Hvorfor da tankefull?

For det er ikke alltid slik, skal vi være helt ærlige. Mange steder henger interaktive løsninger ubrukt. Bortkastet potensiale til kostnaden av uteblitte samtaler. Eller i alle fall at de kunne vær mer fruktbare. Kanskje de som befant seg i møtet hadde fattet beslutningene raskere eller sikret utøkt forståelse. Dessverre hører vi også at det som i sin tid entusiastisk ble skissert som verdifullt, ikke får den plassen i samtalene man ønsket. At det det som skulle åpne døren for inspirerende diskusjon mellom mennesker heller lukket de.

Hvordan kan vi sikre at de forblir åpne?

Opplæring. At de ansatte får opplæring ved installasjon og igjen etter noen måneder, vet vi fungerer. At man ikke er overambisiøs. Altså at man ikke har som mål å få til alt med en gang, kun noe få verdifulle knep og triks som gjør at brukeren opplever mestring. For eksempel lære seg å benytte trådløs deling og lagre white board notater for senere bruk.

Og at man anerkjenner at teknologi lett kan komme i veien for personene som skal prate sammen om det føles unaturlig eller vanskelig. Terskelen må være lav.

Sigve og hans kollegaer bekrefter det førstnevnte. At selv om diskusjonene er tidvis aldri så intrikate, vil en SMART skjerm fungere som en bro mellom teknologi og mennesker. Slik vi alltid håper på.

 

 

Referanser brukt: 

Sigve Gokstad - avdelingsleder for system & automasjon.

You may also like

Interaktivitet på tvers av avdelinger i barnehagen
Interaktivitet på tvers av avdelinger i barnehagen
20 mars, 2023

En interaktiv skjerm kan være en fantastisk måte å samle barn fra ulike avdelinger i en barnehage på. Ikke bare gir den ...

Hvorfor oppgradere fra interaktiv tavle til interaktiv skjerm?
Hvorfor oppgradere fra interaktiv tavle til interaktiv skjerm?
13 november, 2019

I de fleste norske klasserom har interaktive skjermer tatt over for de mer utdaterte interaktive tavlene. Sistnevnte sto...

Hvorfor velge interaktiv skjerm til klasserommet? [7 viktige grunner]
Hvorfor velge interaktiv skjerm til klasserommet? [7 viktige grunner]
8 mai, 2019

Hva skiller en passiv flatskjerm fra en interaktiv skjerm? Og hva om lærer og elever har hvert sitt nettbrett – trenger ...