<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er egentlig god undervisningspraksis? Hvordan lærer elever best og mest?

Dette er spørsmål som skoleforskere gjennom tidene har prøvd å finne svaret på. Selv om ingen sitter på alle fasitsvar alene, er de fleste likevel enige om noen faktorer:

1. Undervisningen må være variert.

2. Elevene må selv være delaktige.

3. Undervisningen må være tilpasset hver enkelt elev.

4. Elevene må få hyppig feedback og vurdering.

5. Det må foreligge klare mål og forventninger.

Lumio gjør det enklere for lærere å inkludere alle disse punktene i sin undervisning.

 

La oss ta en titt på hvordan:

1. Undervisningen må være variert

Med Lumio er det enkelt å gjøre undervisningen variert. Med både spillbaserte aktiviteter, reklamefri YouTube-avspilling, quizer, bilder, tekst, lydinnspilling, delingsverktøyet «Del budskapet!», interaktive simuleringer, grafiske maler, digitale konkreter og integrert grafisk kalkulator er det bare fantasien som setter grenser for hvor variert undervisningen kan bli! 

 

2. Elevene må selv være delaktige

I Lumio kan elevene utføre og gjennomføre aktivitetene på sine egne enheter. Elevene kan også enkelt bidra inn med sine meninger, tanker og ønsker. Læreren har oversikt og kan selv velge når elevene står fritt til å navigere mellom aktiviteter og når de er begrenset til den aktiviteten læreren ønsker å sette søkelys på.

Elevene inviteres også opp til SMART-skjermen og kan sammen med læreren og medelever gjennomføre aktiviteter i felleskap. På den måten er elevene ikke bare aktive deltakere i sin egen undervisning, men også hverandres. 

 

3. Undervisningen må være tilpasset hver enkelt elev

Med Lumio kan man enkelt differensiere undervisningen og gjøre den tilpasset hver enkelt elev. Når man lager et undervisningsopplegg i Lumio, kan man variere undervisningen med mange ulike typer oppgaver og aktiviteter. Noen elever mestrer å lese lengre tekster, mens andre har behov for lydstøtte, en video eller en spillbasert aktivitet for å forstå innholdet bedre. Velger man «elevstyrt tempo» i undervisningsøkten, kan elevene enkelt navigere i læringsopplegget i sitt tempo og finne den aktiviteten som gir best læringsutbytte.

4. Elevene må få hyppig feedback og vurdering

Når elevene er koblet på Lumio-opplegget ditt gjennom hellosmart.com, vil du som lærer enkelt kunne gi hver elev tilbakemeldinger. Dette kan skje både underveis eller i etterkant av

undervisningen. Enkelte av de spillbaserte aktivitetene vil i tillegg gi læreren data om hvordan de ulike elevene løste de forskjellige oppgavene. På den måten får elevene hyppige tilbakemeldinger knyttet til sin faglige forståelse, både underveis eller i etterkant av økten. 

 

5. Det må foreligge klare mål og forventninger

Med Lumio blir det oversiktlig for elevene å vite hva de skal gjennom i den spesifikke læringsøkten. Ved å presentere målene for timen med både tekst, bilder, lyd og video, blir det enklere for alle elever å vite hva man nå skal lære. Med aktiviteten «Del budskapet» kan læreren enkelt hente fram elevenes forkunnskaper og samle inn tilbakemeldinger om hva elevene sitter igjen med av kunnskap etter endt økt.

Ta i bruk Lumio i din undervisningshverdag og oppnå variasjon, aktiv elevdeltakelse, tilpasset opplæring, formativ vurdering og klare mål du også!

lumio.undervisning

Referanser: 

I dette blogginnlegget har vi brukt ulike artikler for å komme frem til de ulike faktorene som mange forskere er enige i, for hva som er god undervisningspraksis. 

https://www.utdanningsnytt.no/barneskole-danmark-grunnskole/fem-mater-a-gjore-undervisningen-god-pa/146278 

https://utdanningsforskning.no/artikler/2019/undervisningskvalitet-og-elevenes-laring/

https://forskning.no/arbeid-barn-og-ungdom-skole-og-utdanning/disse-seks-grepene-fra-laereren-skaper-ro-i-klasserommet/1918108

https://www.statped.no/laringsressurser/teknologitema/struktur-og-forutsigbarhet-i-det-digitale-laringsmiljoet/pedagogiske-og-digitale-verktoy/hvordan-tilrettelegge/klasseledelse/  

 

Lær mer om våre digitale undervisningsalternativer til alle undervisningsformål fra barnehage og skole til spesialpedagogikk. 

 

Interactive-Norway-logo

 

You may also like

Teknologi for tilrettelegging i et inkluderende læringsmiljø
Teknologi for tilrettelegging i et inkluderende læringsmiljø
19 oktober, 2022

Teknologi for bruk i utdanning åpner stadig for nye og innovative tilnærminger til læring. Med tilgang på verktøy for in...

GDPR - Hvorfor er det viktig for deg som kjøper av interaktiv skjerm?
GDPR - Hvorfor er det viktig for deg som kjøper av interaktiv skjerm?
15 mars, 2022

I dagens marked er det stadig flere hensyn å ta når man skal investere i interaktive skjermer. De pedagogiske muligheten...

Utnytter dere de pedagogiske mulighetene som kommer med SMART?
Utnytter dere de pedagogiske mulighetene som kommer med SMART?
19 mai, 2023

God bruk av interaktive skjermer, forutsetter forståelse for hvordan teknologien kan støtte opp under elevenes individue...