<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

En interaktiv skjerm kan være en fantastisk måte å samle barn fra ulike avdelinger i en barnehage på. Ikke bare gir den en spennende og morsom måte å lære på, men den kan også hjelpe barna med å samarbeide og kommunisere på tvers av avdelinger og aldre. 

Gjennom interaktivitet og visualisering kan barna lære på en mer engasjerende og selvstendig måte, og en interaktiv skjerm kan være en god måte å introdusere barna til ulike temaer og konsepter på. Dette kan bidra til å skape interesse og nysgjerrighet rundt ulike fagområder, og kan også gi barna muligheten til å utforske og oppdage ting på egen hånd.

Untitled design (4)

 

Samlingspunkt for barn

En interaktiv skjerm, gulv eller bord kan være et samlingspunkt for barn i ulike aldre og avdelinger. De kan skape en følelse av fellesskap og samspill når barna samarbeider om å løse oppgaver eller utforsker ulike temaer sammen. Dette kan også gi de yngre barna muligheten til å lære av de eldre og mer erfarne barna, og det kan bidra til å styrke båndene mellom ulike avdelinger i barnehagen. Skjermen vil samtidig være et nyttig verktøy for de ansatte når de ønsker å presentere noe for barna på en visuell og engasjerende måte.

Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Kunnskapsdepartementet, 2017, Barnehagens arbeidsmåter)

 

Rakkestad-barnehage-Prowise-interaktiv-skjerm-3

 

Tilrettelegging for overgangen mellom barnehage og skole

Interaktivitet kan være en god måte å stimulere barnas fantasi og kreativitet på. Ved å la barna bruke skjermen til å tegne, male, løse ulike spillbaserte utfordringer eller skape egne historier, kan de utvikle sin egen kreativitet, fantasi og kunnskap.

Barnehagen skal i tillegg til dette, legge til rette for at overgangen mellom barnehage og skole blir så trygg, god og gjenkjennbar som mulig. Barna vil tidlig i skoleløpet bli utfordret i både samarbeid, grunnleggende ferdigheter, skaperglede og kritisk tenkning. Om barna fra en tidlig alder har møtt disse temaene gjennom bruk av en interaktiv flate, vil overgangen mellom avdelinger og til skolealder bli smidigere, tryggere og bedre.

 

barn.aktivtitet.smart.-1

 

Referanser brukt i blogginnlegget:

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

 

Lær mer om SMART Board - designet for naturlige læringsopplevelser

 

Interactive-Norway-logo

 

You may also like

Bevegelse, lek og læring med interaktivt aktivitetsgulv
Bevegelse, lek og læring med interaktivt aktivitetsgulv
15 april, 2021

Barn og unge er fulle av energi og har behov for aktivitet og bevegelse. Legg til rette for at barna kan leke, sanse, sk...

Vinner av 2021 CODiE Award for beste samarbeidsløsning for elever!
Vinner av 2021 CODiE Award for beste samarbeidsløsning for elever!
15 juli, 2021

Lumio by SMART (tidligere SMART Learning Suite Online) er vinner av 2021 CODiE Award for beste samarbeidsløsning for ele...

Hva synes (egentlig) lærere om digitale læringsverktøy?
Hva synes (egentlig) lærere om digitale læringsverktøy?
21 desember, 2018

Tørr svamp mot tavle. Norgeskartet som ikke lar seg rulle opp igjen. Overhead ute av fokus. Ja, den tradisjonelle skolen...