<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kom i gang med programmering i skolen med læringsopplegg fra Smartskole. Samfunnet vi lever i blir stadig mer digitalisert, og arbeidsmarkedet blir i økende grad avhengig av teknologisk kompetanse. Denne utviklingen utfordrer hvilke ferdigheter som er og blir viktige, og påvirker hvordan vi jobber med kompetanseøkning i både bruk og utvikling av teknologi.  

Tekst skrevet av: Amalie Skarsgaard

Programmering har ikke status som eget obligatorisk fag i LK20 for grunnskolen, men inngår som en del av kompetansemålene i fag som matematikk, naturfag, musikk og kunst og håndverk. Vi har laget en samling med læringsopplegg som tar for seg grunnleggende begreper innenfor programmering, og programmering som arbeidsmetode i møte med oppgaver i andre undervisningsfag.

Den algoritmiske tenkeren

Programmering, eller det vi gjerne omtaler som koding, handler om mer enn å skrive instruksjoner for datamaskiner i form av algoritmer. Koding dreier seg også i stor grad om å identifisere og formulere problemer som må løses, og å vurdere hvilke steg som må tas for å løse problemet. Denne systematiske problemløsningsmetoden har fått det norske navnet algoritmisk tekning.

En algoritmisk tenker tar i bruk et sett med arbeidsmåter som å utforske, skape, feilsøke og samarbeide i møte med et problem. Tilnærminger som analysering, dekomposisjon og evaluering gjennomsyrer arbeidsprosessen.

Algoritmisk tenkerTekst til illustrasjonen er hentet fra UDIR sin oversettelse av Barefoot Computing (UK) sin figur av computational thinking

Kunnskapen elevene tilegner seg gjennom arbeid med koding, kan ses på som en overordnet samling av arbeidsmetoder og tankesett som gir elevene gode verktøy for å møte og løse oppgaver i flere undervisningsfag. Vi har tatt for oss noen av de sentrale nøkkelbegrepene knyttet til programmering og utarbeidet undervisningsopplegg hvor disse ses på i direkte forbindelse med programmering, og som fagovergripende kompetanse i arbeid i musikk. Læringsoppleggene er laget i Lumio og kan lagres i eget bibliotek med mulighet til å gjøre endringer og tilpassinger for ditt klassetrinn.

Lær om programmering

Vi i Interactive Norway og Smartskole har laget en samling med læringsopplegg for arbeid med koding og algoritmisk tankegang i skolen. I denne samlingen finner du læringsopplegg som tar for seg:

Algoritmer: Et presist språk
Binære tall: Datamaskinenes språk
Løkker: Mønstre i kodene
Vilkår: Problemstillinger og valg

               programmering

Mønstre og løkker i musikk

En viktig del av å kode, handler om å tenke algoritmisk. En algoritmisk tenker er blant annet oppmerksom på mønstre i det som foregår rundt oss, og musikken vi lytter til er full av ulike mønstre som ofte repeteres mange ganger! Vi kan finne slike mønstre i tekst, melodi, rytme og akkorder.

Vi har laget et læringsopplegg hvor elevene blir kjent med mønsteret til noen kjente sanger. De får også lage egne mønstre med rytme og akkorder.

Her finner du læringsopplegget med «Løkker i musikk»

løkker i musikk

 

Programmering som eget fag

Skolene har i dag tilgang på en rekke digitale ressurser som fasiliterer for arbeid med programmering i skolen. Elevene kan med disse få erfaring med å utarbeide og skape eget digitalt innhold med ulike programmeringsspråk.

App Inventor

CodeStudio

Scratch

MakeCode Arcade

 

Opplæringsportal med videoer

Smartskole er opptatt av at brukere av SMART-teknologi skal få mest mulig ut av sine produkter. I opplæringsportalen får du tilgang til opplæringsvideoer som tar for seg alle aspekter ved en SMART Board og den skybaserte programvaren Lumio by SMART. Her kan du søke etter de funksjonene du ønsker å lære mer om slik at du får fullt utbytte av din SMART Board.

Nedlastbart materiale

Finn ferdige nedlastbare bakgrunner som kan tas i bruk sammen med Lumios spillbaserte aktiviteter, sjarmerende SMART-monstre og plakater med din klassekode som du kan henge opp i klasserommet eller dele ut som innloggingskort til elevene dine. Vi oppdaterer stadig innholdet i banken for nedlastbart materiale.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev 

SMART sine produkter er stadig under utvikling. Gjennom Smartskole sitt nyhetsbrev kan du holde deg oppdatert på de siste funksjonene og verktøyene som du kan ta i bruk sammen med elevene dine. 

Bli medlem av Smartskole - helt gratis!

Gå til Smartskole.no for å melde deg inn og få tilgang til alt innhold.

 

 

Smartskole

Interactive-Norway-logo

Smartskole driftes av Interactive Norway 

 

 

 

Referanser brukt i dette blogginnlegget:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/algoritmisk-tenkning/

 https://www.udir.no/globalassets/filer/programmering_i_skolen.pdf

 

You may also like

Future Classroom Lab - Samfundet skole utfordrer tradisjonell undervisning
Future Classroom Lab - Samfundet skole utfordrer tradisjonell undervisning
25 februar, 2021

Samfundet skole har latt seg inspirere av nytenkende Future Classroom Lab der undervisningen blir delt opp i ulike utsty...

Samarbeidslæring i Lumio
Samarbeidslæring i Lumio
18 mai, 2022

Legg til rette for at elevene kan utgjøre en støtte for hverandre og sette ord på egen kunnskap med samarbeidslæring i L...

Digital transformasjon i samspill mellom elevene og SMART Boarden
Digital transformasjon i samspill mellom elevene og SMART Boarden
20 april, 2022

Ikke vær digital for teknologiens skyld, men for elevene. Det finnes ulike måter du som lærer kan fasiliteter for aktiv,...