<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lumio by SMART (tidligere SMART Learning Suite Online) er vinner av 2021 CODiE Award for beste samarbeidsløsning for elever! Vi viser deg hvordan du kan legge til rette for samarbeid mellom elever og lærere i Lumio.

Les mer om vinnerne av 2021 CODiE Award her!

Del ut samarbeidsoppgaver

I Lumio by SMART kan du dele ut sider fra presentasjonen din som oppgaver til elevene. Her kan du velge mellom å lage individuelle eller samarbeidene oppgaver. Elevene kan jobbe selvstendig, i par eller grupper på et felles arbeidsområde. I en gruppeoppgave vil elevene se hverandres bidrag i sanntid på egne enheter, og kan legge til tekst, tegning og medieinnhold. Læreren kan hente gruppearbeidet opp på klassens felles tavle for en gjennomgang eller til en presentasjon, gi tilbakemeldinger og bidra med veiledning underveis i elevenes arbeid.

del-ut-oppgaveDel budskapet – hold en felles idémyldring!

Lag en felles interaktiv idémyldring hvor elevene kan bidra med tekst og bilder fra egne enheter til klassens fellestavle. Elevene kan koble seg til undervisningen din i Lumio by SMART fra alle typer enheter, både i klasserommet eller hjemmefra. Flytt og sorter bidragene som sendes inn og forstørr dem i en gjennomgang med klassen.

Del-budskapet

Gruppequiz

Hold en quiz for klassen hvor elevene samarbeider i grupper! Læreren velger hvor mange elever det skal være i hver gruppe, og Lumio by SMART fordeler elevene. Gruppene kan redigeres før aktiviteten starter. Quiz-verktøyet kan brukes som en oppsummerende aktivitet, eller i en aktiv læringsprosess hvor elevene må løse oppgaver i fellesskap før de kan sende inn sine svar. Quizzer

Vil du lære mer om hvordan elevene kan koble seg på din undervisning i klasserommet og hjemmefra? Les mer her!

You may also like

Samarbeidslæring i Lumio
Samarbeidslæring i Lumio
18 mai, 2022

Legg til rette for at elevene kan utgjøre en støtte for hverandre og sette ord på egen kunnskap med samarbeidslæring i L...

Bevegelse, lek og læring med interaktivt aktivitetsgulv
Bevegelse, lek og læring med interaktivt aktivitetsgulv
15 april, 2021

Barn og unge er fulle av energi og har behov for aktivitet og bevegelse. Legg til rette for at barna kan leke, sanse, sk...

Lumio By SMART - Hva er det og hvorfor skal jeg bruke det?
Lumio By SMART - Hva er det og hvorfor skal jeg bruke det?
31 august, 2021

Hva er Lumio By SMART, og hvorfor skal jeg bruke det som et digitalt verktøy i klasserommet mitt?