<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Hvordan finner du den perfekte skjermen til møterommet?

Når du velger skjerm til møterommet er det viktig å tenke over hva som kan gjøre møtene dine mest mulig produktive. Vi har lenge brukt touch-skjermer privat, men er du klar over hvordan disse kan brukes på jobb? Touch-skjermer i møterommet gjør aktiv deltakelse, samhandling og skjermdeling enkelt.

 

Ifølge Harvard Business Review har møter økt både i hyppighet og lengde de siste 50 årene.

Samme publikasjon gjorde for et par år siden en undersøkelse blant nesten 200 toppledere, og resultatene var ikke udelt positive med tanke på den økende tidsbruken: 71 prosent av topplederne mente at møter var lite produktive, mens 62 prosent mente at man ikke utnyttet mulighetene til samhandling godt nok.

Vi bruker altså stadig mer tid på møter, samtidig som de oppleves som lite produktive. Hva kan vi gjøre for å skape bedre møteopplevelser?

Det er naturligvis viktig å definere tydelige mål, utforme dagsorden og forberede møtedeltakerne på en god måte. Men det er også avgjørende at møterommets teknologi ikke legger begrensninger på samarbeid, inkluderende deltakelse og produktivitet. Her spiller valg av skjermtype en viktig rolle for hvilket handlingsrom man har.

Hva er det viktig å tenke på når vi skal velge visningsflate i møterommet?

Legg til rette for aktiv deltakelse

prowise-interactive-interaktiv-skjerm

Det er viktig at alle i møterommet har mulighet til å bidra til et levende møte. En touch-skjerm kan bidra i positiv retning, og er kanskje spesielt egnet dersom bedriften din jobber mye prosjektbasert.

I tillegg til gode lyd- og bildeopplevelser legger touch-skjermer til rette for interaksjon på en enkel og intuitiv måte. Det er viktig at en skjermløsning er enkel i bruk for alle. Kompliserte løsninger er tidkrevende å sette seg inn i, og blir gjerne stående ubrukt.

I forhold til en passiv skjerm vil en god touch-skjerm, med enkel og intuitiv brukeropplevelse, være en positiv katalysator for aktiv deltakelse i møterommet.

Ta hensyn til romstørrelsen

Større skjerm er ikke nødvendigvis bedre. Det er langt viktigere å tenke over romstørrelsen når du vurderer ulike skjermstørrelser.

Som tommelfingerregel kan vi si at en visningsavstand som er tre ganger lengre enn skjermhøyden gir en god opplevelse. Avstanden bør ikke være lengre enn fire ganger skjermhøyden – men den bør heller ikke være kortere enn to ganger skjermhøyden.

Videre kan man si at mindre møterom (2-6 personer) som oftest klarer seg med 60-70 tommer, mens møterom som tar opp til 15 personer bør vurdere 100-120 tommer. For større møterom (16-50 personer) kan det være aktuelt å vurdere skjermstørrelser opp mot 150 til 200 tommer. Møterommets størrelse har med andre ord stor betydning for valg av skjerm.

Ikke glem samhandlingen med andre møterom

Bedrifter har et stadig større behov for å kunne utveksle idéer med kollegaer eller kunder som befinner seg i andre møterom. Når du velger skjerm er det derfor viktig å vurdere hvorvidt møterommet skal støtte videokonferanse. I så fall er det viktig at du har en skjerm som gir deg god lyd- og bildekvalitet.

Produkter som Prowise Touchscreen har integrerte lydplanker og mikrofoner som hjelper deg med dette, og gjør at du enkelt kan bruke skjermen til videokonferanser uten å måtte koble til eksternt utstyr. Videre kan det være lurt å tenke på videokonferanseplattformer og skjermens fleksibilitet. Man kan spare seg for mye frustrasjon dersom man kan benytte alle applikasjoner uten plug-ins.

Gjør skjermdelingen sømløs

Undersøkelser viser at velfungerende trådløse presentasjonsløsninger er et av de viktigste kriteriene for å skape en positiv møteromsopplevelse. Når flere skal presentere fra flere enheter blir det ofte mange løse ledninger, adaptere eller overganger liggende i møterommet.

Ofte er det også en kabel som mangler. Med en solid touch-skjerm får du integrerte løsninger som trådløs speiling av alle type enheter, nettleser og digitale tavle. SMART Board iQ er selve definisjonen på slike skjermer, og er med sin lave brukerterskel et sikkert valg til møterommet.

New call-to-action