<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Hva er forskjellen mellom passive og interaktive skjermer?

De fleste velger fortsatt passive flatskjermer til møterommet. Men er du klar over hvilke fordeler du går glipp av?


Store touchskjermer har vært på markedet i mange år – men til priser som har gjort løsningen mindre aktuell for små- og mellomstore bedrifter. Dette er nå i ferd med å endre seg. I takt med et økende tilbud, nye organisasjonsformer og tilhørende krav til samhandling, ser vi at interaktive skjermer begynner å fotfeste i det norske markedet.

Men hva er det egentlig som skiller en interaktiv skjerm fra en passiv skjerm?

Helt enkelt kan vi si at en interaktiv skjerm er et stort nettbrett. Skjermen responderer ved berøring, og har innebygde programmer som gjør møter, presentasjoner og videokonferanser mer produktive.

Les også: Hvordan finner du den perfekte skjermen til møterommet?

Mer enn en visningsflate

Den største forskjellen mellom passive og interaktive skjermer er at førstnevnte ikke responderer når du berører den. En passiv flatskjerm er en «vanlig TV». Disse skjermene gir deg høy bildekvalitet, og er som regel relativt rimelige i innkjøp. Interaktive skjermer gir like høy bildekvalitet som passive skjermer, men er samtidig noe mer enn bare en visningsflate. Med fingrene som musepeker kan du enkelt navigere, zoome, markere og notere inne i velkjente Office-applikasjoner. Akkurat sånn som du er vant med fra mobiltelefon og nettbrett.

Bredere funksjonalitet

En annen vesentlig forskjell mellom passive og interaktive skjermer er bredden av funksjonalitet. Interaktive skjermer har ofte en rekke innebygde moduler og applikasjoner, som datamaskin, tavle, presentasjonsverktøy og kamera. Du har med andre ord tilgang til de aller fleste møteromsverktøyene du trenger på ett sted.

Med den innebygde tavlen kan du ikke bare dele og lagre innholdet, men også la møtedeltakerne skrive og bidra direkte fra sine enheter. Med presentasjonsverktøyet kan du ringe rundt, tegne piler og understreke viktige poenger i presentasjonen. Og med innebygd kamera, mikrofon og høyttaler kan du enkelt kommunisere med kollegaer og kunder på tvers av møterom og landegrenser.

Den brede funksjonaliteten gir deg en alt-i-ett-løsning for møterommet.

Ekstrem fleksibilitet

Passive flatskjermer er laget for å henges opp på møteromsveggen. Interaktive skjermer kan du plassere hvor som helst. Skjermene er robuste, og kan settes på stativ, tiltes eller senkes ned til et interaktivt bord. Denne fleksibiliteten gjør interaktive skjermer spesielt godt egnet til prosjektsamarbeid. Når alle samles rundt samme «bord» bidrar det ofte til engasjement og produktivitet.

Du kan betjene skjermen med både fingre og ergonomiske penner, og raskt veksle mellom nettsider og applikasjoner. Dette gjør at du til enhver tid kan holde møtet levende ved å ta i bruk de virkemidlene som fungerer best for din bedrift.

Interaktive skjermer er kort og godt ekstremt fleksible.

En bedre møteromsopplevelse

Undersøkelser viser at velfungerende trådløse løsninger er et av de viktigste kriteriene for å skape en positiv møteromsopplevelse. Når flere skal presentere fra flere enheter blir det mange løse ledninger, adaptere eller overganger liggende i møterommet. Ofte er det også en kabel som mangler. Med interaktive skjermer trenger du kun én kabel (strømkabelen) – og kan enkelt koble deg til og speile andre enheter i møterommet.

 

New call-to-action