<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Smartere møter med interaktive skjermer

Interaktive skjermer er på full fart inn i møterom verden over. Mye tyder på at teknologien bidrar til smartere bruk av bedrifters tid og penger.


Vi bruker mye tid i møterommet. Internmøter, kurs, seminarer og kundemøter spiser opp mye av arbeidsdagen. Totalt sett utgjør disse timene faktisk et helt år av livene våre, ifølge en studie gjort av Sennheiser Communications.

Samtidig er det flere undersøkelser som viser at møter ofte oppleves som lite produktive.

Hva kan vi gjøre for å bruke tiden vår smartere?

Interaktive skjermer er på full fart inn i møterom verden over. Det er ikke så rart. Vi har etterhvert blitt godt vant med touchteknologi. Læringskurven er derfor ikke særlig bratt. Interaktive skjermer har dessuten vist seg å være en viktig katalysator for aktiv deltakelse, kollektiv refleksjon og bedre samhandling.

Spesielt attraktiv er kanskje muligheten for å få all møteromsteknologi samlet i en løsning. I tillegg legger interaktive skjermer til rette for å involvere hele møterommet, og engasjere medarbeidere så vel som kunder med levende presentasjoner.

Alt du trenger i én løsning

Interaktive skjermer er en fleksibel løsning som gir deg digital tavle, presentasjonsverktøy og konferansesystem i en og samme løsning.

Skjermen gir deg ikke bare en god lyd- og bildeopplevelse, men også en rekke andre verktøy som du kan ha nytte av på møterommet. Med innebygd digital tavle kan du notere, markere og understreke viktige poenger i arbeidsdokumenter og presentasjoner. Skjermen gir deg også muligheten til å holde interaktive presentasjoner, og en plattformuavhengig løsning for samhandling med videokonferanse.

Interaktive skjermer som Prowise Touchscreen har høyttalere og mikrofon integrert i skjermen, samt mulighet for å heve, senke eller tilte skjermen til et horisontalt bord. Det er en funksjonalitet som kanskje er spesielt relevant i prosjektarbeid og idémyldringsmøter.

Les også: Hvordan finner du den perfekte skjermen til møterommet?

Bedre samhandling i møterommet

Med den innebygde digitale tavlen åpner det seg nye muligheter for effektivisering og samhandling i møterommet.

Ofte bruker man mye tid på å få alle i møterommet til å «spille på samme lag». Det kan være vanskeligheter med å logge seg, manglende kabler eller overganger som ikke fungerer. Med en interaktiv skjermløsning kan alle koble seg på med sin egen laptop (eller nettbrett eller mobil), og jobbe på samme skjerm. Produkter som SMART Board iQ er utviklet med det beste innen samhandlingsteknolgi, og gjør det enkelt for møtedeltakere å plukke opp en penn – og delta på skjermen med digitalt blekk og touch. Med penner av ulike farger og en «svamp» kan man skrive rett inn i alle MS Office programmer, flytte med finger og viske ut med intuitiv enkelhet.

Trådløst samarbeid i møterommet gjør at man enkelt kan dele notater. Som møteleder slipper du å viske ut notatene som du gjør på en tradisjonell tavle, og når møtet er over kan du dele notatene med alle via e-post eller SMS.

Mer levende presentasjoner

Gode presentasjoner kjennetegnes ofte av engasjement og dialog. En interaktiv skjerm gir deg muligheten til nettopp dette.

Den som holder presentasjonen kan navigere seg rundt i presentasjonen med en finger, ringe rundt eller tegne piler som peker på spesielt viktige poenger. Man blir en del av presentasjonen, og kan følge en naturlig rytme som følge av dialogen med resten av rommet.

Man skal heller ikke undervurdere interaktive presentasjoner i kundemøter. Hva er vel bedre enn å imponere en ny kunde med et helt nytt og annerledes presentasjonsverktøy?

Vellykkede kundemøter handler mye om forberedelser, men det er ikke til å komme utenom at selve presentasjonen også er en viktig del av totalinntrykket. Med interaktive presentasjonsverktøy kan du involvere kunden mens du snakker. Du kan engasjere med en rekke visuelle virkemidler, samarbeide om milepælsplaner og få bedre innsikt i det som opptar kunden.

Ved å invitere kunden inn til dialog på samme skjerm danner man rent psykologisk et fellesskap med kunden, og viser med tydelighet at man bryr seg om det kunden forsøker å oppnå.

New call-to-action