<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Fra Covid-19 til CoVideo2020

En venn av meg introduserte meg for en bekjent av seg her om dagen. Den litt merkelige situasjonen som oppstår siden vi ikke kan ta hverandre i hånden minner oss om tiden vi befinner oss i. Rart å ikke hilse høflig. Man beklager nærmest for egen oppførsel fordi interaksjonen mellom oss er så innøvd.

Vi må alle ta stilling til hvordan vi ønsker å kommunisere med hverandre i arbeidslivet fremover. De siste månedene har de fleste av oss gjort et teknologisk byks i retning av hva man kaller dispursed collaboration, samhandling mellom lokasjoner. Vi har deltatt i møter på plattformer som Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts eller annet. Dette gjør vi jo for å enkelt og kostnadsbesparende kunne møte kollegaer, kunder, samarbeidspartnere, elever og studenter. Trygt. Dette vil nok vise seg å bli varige og sentrale verktøy for oss alle fremover, men det kommer ikke til å stoppe med video.  

Dette vil nok vise seg å bli varige og sentrale verktøy for oss alle fremover, men det kommer ikke til å stoppe med video. 

 

Videomøte om 5!

Noe de fleste antagelig har opplevd i videomøter er at det fort kan oppstå misforståelser. Dette skjer lett i digitale møter eller der man som deltager følger et kurs eller en presentasjon på nett. Ikke så rart egentlig da de fleste som forblir passive i en samtale ganske fort kan miste både konsentrasjon og oppmerksomhet. Misforståelser er kilde til frustrasjon, feil og i ytterste konsekvens unødvendig tid- og pengebruk.  

Benytt tekniske hjelpemidler for å spare deg for misforståelser

SMART Podium er en 24’’ stor interaktiv skjerm man kan ha på bordet i møte- eller kursrommet. Til den kan man enkelt koble egen pc og håndtere alt innholdet man ønsker å dele med kursdeltagere, kollegaer, kunder eller studenter.

Siden Podium har en penn og palm rejection (man kan legge ned hånden på flaten for stødig strek uten å viske ut det man skriver) kan man enkelt skrive inn i en presentasjon, tegne på kart og bilder, benytte white board for notater etc.

Det er enklere å understreke viktige poeng, forklare eller sette søkelys på sentrale elementer når man har en penn i hånden og alle i møtet ser hva du skriver. Dette vil sikre forståelse og engasjement.