<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vi går fra en tid hvor det har vært et mindre fokus på miljø, men mer på pris, til en tid hvor kommuner og skoler blir målt på miljø og det grønne skiftet. I denne sammenhengen må derfor innkjøpene i mye større grad baseres på levetid og faktiske kostnader i livssyklusen til produktet. 

Dette er det flere kommuner, skoler og spesifikatører som har ignorert til nå, men hvor større endringer tvinger seg frem i de kommende årene for å få til det grønne skifte, stoppe klimaendringene og sørge for en bærekraftig utvikling.

SMART technologies har en av de grønneste fotavtrykkene på markedet, og produserer de mest miljøvennlige interaktive skjermene. Gode og energieffektive komponenter har en høyere kost sammenlignet med ineffektive komponenter, og derfor blir ofte SMART-skjermene dyrere ved innkjøp enn mange av konkurrentene. Til gjengjeld får man opptil 40% lenger brukstid på panelet og halv driftskostnad hvis en ser på strømforbruk.

Smart-board-pro-mx

SMART Board MX

Det er en jungel av skjermprodusenter som kun fokuserer på å presse pris til et minimum, noe som gjør at de velger billige komponenter når de setter sammen skjermene sine. Dette medfører et mye høyere strømforbruk og fare for feil, som resulterer i høyere prosent nedetid på produktene i klasserommet som gjør at læreren og elevene ikke får brukt løsningen. Det er derfor viktig å se på helheten og selve levetidskostnadene til skjermen når en skal spesifisere anbud eller investere for den grønne fremtiden.

Spesifiserer du et anbud 90% på pris, unngår du muligheten til å påvirke var felles fremtid ved bruk av grønnere teknologi. Det er billigere å kjøpe energieffektive og langtidslevende produkter. SMART Technologies har vært en eksponent for dette i mange år, den gjennomsnittlige hengetiden for en av deres interaktive tavler var 11 år!

Hva har det egentlig å si?

Det er flere aspekter med dette, som blant annet det rent miljømessige, og det økonomiske.

Miljømessig har vi forpliktet oss til å redusere klimagassutslippene våre med 50% innen 2030. Det kommer til å kreve drastiske grep. Bruk strømmen smart med blant annet å bytte alle lyspærer med LED lys er ett eksempel på innsparing vi kan gjøre i hjemmene våre. Trekker vi en parallell til utdanningsinstitusjoner kan vi også her spare miljø og penger ved å gjøre gode og grønne valg, ved å for eksempel velge riktig visningsflate i klasserommet. Interaktive skjermer varierer stort i strømforbruk, og ved å velge et billig merke X på markedet, risikerer du 3 ganger så høyt strømforbruk (450 watt på en 86’’) som om du velger SMART-produkter (170 watt på 86’’). Dette utgjør en stor variasjon i forbruk hvis vi multipliserer med antall klasserom, skoledager og undervisningstimer gjennom levetiden til et merke X, sammenlignet med energieffektive SMART.

Gront-valg-Hvorfor-det-er-viktig

Kombineres dette med livslengden på panelet til SMART som er 50.000 timer, med ett billig merke som kun har 30.000 timer, så blir levetidskostnaddene vesentlig høyere for billigmerke, en den rabaterte innkjøpsprisen skulle tilsi. Det er enklere å skjule kostnader ved å skyve disse ut i tid, og dermed kunne gi sluttbrukerene en billigere innkjøpspris. Det som er sikkert er at disse merkostnadene uansett kommer, og må betales av sluttbruker.

Hvor mye høyere blir strømutgiftene ved å velge merke X sammenlignet med SMART i 8 år?

Først må vi stadfeste sånn ca. hvor mye 1kwh koster i Norge. SSB oppgir med sine elkraftpriser en totalpris for kraft, nettleie og avgifter på 72 øre/kWh (2.kvartal 2020). Tar vi et gjennomsnitt av siste året kan vi si at strømprisen ligger på 80kr/kWh inkludert alle avgifter. Hvis vi plasserer dette i en tabell så ser vi at merke X koster 1175,- eller 46% mer enn SMART gjennom en periode på 8 år. Multipliserer vi dette igjen med antall klasserom kan differansen bli forholdsvis stor mellom SMART og merke X.

 

SMART Board MX 86»

Merke "X" 86»

Strømforbruk i watt

189

350

Gjennomsnitt bruk per dag i timer

6

6

Strømforbruk i 1 år kWh(190 dager)

215

399

Pris pr kWh(kraft, nettleie og avgift)

0,80,-

0,80,-

Strømkostnad per år(1 skjerm)

172,-

319,-

Strømkostnad 8 år(1 skjerm)

1 379,-

2 554,-

Strømkostnad 8 år(10 skjermer)

13 790,-

25 540,-

Kvalitet

For at et produkt skal vare levetiden ut uten å feile underveis, trengs gode komponenter og testrutiner hos produsent. Feil koster produsent og leverandører penger, og tap av rykte for god kvalitet, som igjen på sikt gjør at merket mister ansikt i markedet. For læreren i klasserommet betyr dette nedetid, hvor man må benytte alternative undervisningsformer, verktøy eller presentasjonsformer. For å ivareta ryktet med å være best i klassen på lav andel feil og høy prosentandel oppetid har SMART tatt i bruk Accelerated Life Testing (ALT). Dette innebærer at alle skjermpaneler blir stresstestet på faktorer som ekstrem fuktighet, varme, kulde og strømvariasjoner. Dette for å forsikre seg om at produktet fungerer på samme måte etter 1 times bruk som 10.000 timer. SMART kan derfor være trygge på at produktene de sender ut i markedet vil holde om 1,3,5 eller 8 år som også er en trygghet for deg som sluttbruker.

Bruk & kast

Det er et stadig økende fokus på miljøaspektet. Et viktig element her er at utstyr man kjøper skal vare lengst mulig. Dette har SMART tidligere vært kjent for med SMART Board-tavler som har en gjennomsnittlig levetid på 11 år, selv om teknologien da er foreldet. Skjermene til SMART er fortsatt i den øverste klassen når det gjelder levetid og brukstid. Levetiden på panelene fra SMART er minimum 50 000 timer, som er det beste tilbudte på markedet. Dette betyr en levetid på 8-10 år. Flere av de rimeligste skjermene kommer med 30.000 timers paneler. Velger du en av disse bør du tenke på at SMART sine skjermer varer 40% lengere enn billigskjermene, men billigskjermene er ikke 40% billigere.

Du får med andre ord mer for pengene ved å velge SMART!

Energy-Star-Sertifisert

Energy Star

Energy Star-programmet er en internasjonal frivillig energimerkeordning. I Europa omfatter programmet utallige elektriske produkter til både hjemme- og proffmarkedet. Dette kan være PC-er, billedbehandlingsutstyr (skriver-, kopi-, skanner-, faksutstyr), frankeringsmaskiner, vaskemaskiner, tver, panelovner etc. Hovedmålet er å bidra til en mer miljøvennlig utvikling ved å fremme produksjon og markedsføring av energieffektive produkter. I den store Energy-Star databasen finnes

oppdaterte spesifikasjoner til det meste innenfor kategorien kontor- og AV-utstyr som oppfyller merkekravene. Det betyr at forbruker i private og offentlige organisasjoner kan søke opp og se om utstyr som er i besittelse eller som skal anskaffes passer deres energieffektive behov. Velger du et produkt som har Energy Star sertifisering så velger du miljøvennlig, og du får noe av det mest

energieffektive utstyret som finnes på markedet, samtidig som du bidrar til et bedre miljø. Ved å etterspørre en slik sertifisering ved innkjøp eller ved spesifisering av et anbud så vet du at du velger miljøvennlig og økonomisk fornuftig. Produktlinjene fra SMART: MX, 6000s og 7000R, i alle størrelser fra 55» - 86» har sertifiseringen Energy Star. SMART har også akkrediteringen ISO14001 som dekker krav om å redusere utslipp, og kontinuerlig forbedre produksjonsprosessene av sine produkter. Samtidig har SMART forpliktet seg gjennom WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) og RoHS ( Reduction of Hazardous Substances).

I en bransje hvor mange baserer valget sitt på innkjøpspris, men glemmer kvalitet, potensiell nedetid, høyere levetidskost, og et dårligere miljøavtrykk bør du heller se litt mer nyansert. Tenk miljø, levetid og økonomi gjennom hele livssyklusen på produktet du plasserer i klasserommet. Velg SMART!

 

Energiforbruk på SMARTBoard interaktive skjermer

Produktserie

55’’

65’’

75’’

86’’

SMART MX / MX Pro

98W

106W

120W

189W

6000S   Serien

 

92W

138W

189 W

7000R / 7000R P/PW

 

 

135W

170W

Kilder:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-forsterker-klimamalet-for-2030-til-minst-50-prosent-og-opp-mot-55-prosent/id2689679/

https://www.ssb.no/elkraftpris

https://www.energystar.gov/about

https://naturvernforbundet.no/miljovennlig_hverdag/ti-klimatiltak-i-hverdagen-article34258-159.html

You may also like

Fleksible klasserom – hva er det?
Fleksible klasserom – hva er det?
4 desember, 2019

Dersom klasserommet skal være en arena for variert og tilpasset læring, må utstyret og verktøyene som brukes i klasserom...

Hvorfor oppgradere fra interaktiv tavle til interaktiv skjerm?
Hvorfor oppgradere fra interaktiv tavle til interaktiv skjerm?
13 november, 2019

I de fleste norske klasserom har interaktive skjermer tatt over for de mer utdaterte interaktive tavlene. Sistnevnte sto...

7 tips til bedre fjernundervisning
7 tips til bedre fjernundervisning
2 april, 2020

Fjernundervisning er utfordrende både for sender og mottaker. Hvis riktige verktøy blir brukt, det er variasjon i oppgav...