Tilbake til oversikten

Les hva skoleledere tenker om utfordringer og kvalitet i undervisningen under korona

Den internasjonale tankesmien Catalyst samlet skoleledere fra hele Nord-Amerika for å diskutere erfaringer og ufordringer knyttet til kvalitet i (fjern)undervisningen under Covid-19, dette er hva man kom frem til.

Ulike læringsmodeller i bruk

Skolelederne rapporterer om ulike fremgangsmåter for å løse fjernundervisningen.

2_delt

 • Synkronisert undervisning
  Læreren underviser elever i klasserommet før opplegget gjentaes for eksterne elever etterpå, eller underviser elevene i klasserommet med samtidig overføring til eksterne elever.
 • Usynkronisert undervisning
  Elevene jobber med undervisningsopplegg hjemme i eget tempo.
 • Hybrid undervisning
  Lærer underviser elever i klasserommet og veksler mellom å koble på eksterne elever i den samtidige undervisningen alt etter hva som er mest hensiktsmessig. 

Teknologi og infrastruktur

3_jevnt-fordelt

 • Skoler har følt på store utfordringer knyttet til tilkobling og distribusjon av undervisning som følge av manglende infrastruktur og enhetlig tilnærming på skolen og i hjemmet.
 • Skolelederne er overveldet av antall selskaper som kontakter dem med tilbud og tjenester i et for dem uoversiktelig teknologilandskap.

Konsentrasjon og engasjement

 • Noen lærere synes det er vanskelig å være kreative samt opprettholde engasjementet og interessen blant elevene sine under fjernundervisning.
 • Oppmøteproblemer og elever som “tuller bort” tiden mens den digitale undervisningen foregår krever at foreldre tar en mer aktiv rolle i hjemmet.

Man er enige om at dette er avgjørende for å skape meningsfulle læringsopplevelser over nettet:

 • Oppmuntre elevene til å ta mer aktive roller i undervisningen.
 • Utnytte bedre pedagogikkdrevne teknologier som fremmer aktiv læring.
 • Gi muligheter for mindre gruppeinteraksjoner slik at elvene kan jobbe seg i mellom.
 • Gi elevene en stemme og mulighet til i større grad velge oppgaver hver enkelt skal løse.

Kommunikasjon

6_Preserve

 • Negativt sett sliter lærerne med å bygge relasjoner og tillit blant elevene sine.
 • Positivt verdsetter elevene nye muligheter for samarbeid seg i mellom ved hjelp av teknolgi.

Vurdering for læring

7_assessment

 • Man er enig om at lærere trenger flere muligheter for å vurdere læringen hos hver elev.
 • En tilgjengelig og enkel plattform som sikrer læreren denne innsikten er en nøkkelfaktor.

Utvikle nye ferdigheter

9_Jugle-SEL

 • Skolen trenger flere muligheter og strategier for bedre kunne støtte lærere, foreldre og elever gjennom navigeringen i teknologilandskapet.
 • Det er viktig å gi lærerne selvtillit slik at de føler seg hjemme og trygge med teknologien.
 • Lærerne trenger ikke bare vite hvordan bruke teknologi men også pedagogisk sett, hvorfor.
 • Det finnes nå et stort mulighetsrom for å utvikle nye ferdigheter hos elevene.


Kilde:

"Quality teaching and learning - Pandemic proof" av Giancarlo Brotto

Banner, e-bok: En komplett guide til interaktive visningsflater i klasserommet.