<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Den internasjonale tankesmien Catalyst samlet skoleledere fra hele Nord-Amerika for å diskutere erfaringer og ufordringer knyttet til kvalitet i (fjern)undervisningen under Covid-19, dette er hva man kom frem til.

Ulike læringsmodeller i bruk

Skolelederne rapporterer om ulike fremgangsmåter for å løse fjernundervisningen.

2_delt

 • Synkronisert undervisning
  Læreren underviser elever i klasserommet før opplegget gjentaes for eksterne elever etterpå, eller underviser elevene i klasserommet med samtidig overføring til eksterne elever.
 • Usynkronisert undervisning
  Elevene jobber med undervisningsopplegg hjemme i eget tempo.
 • Hybrid undervisning
  Lærer underviser elever i klasserommet og veksler mellom å koble på eksterne elever i den samtidige undervisningen alt etter hva som er mest hensiktsmessig. 

Teknologi og infrastruktur

3_jevnt-fordelt

 • Skoler har følt på store utfordringer knyttet til tilkobling og distribusjon av undervisning som følge av manglende infrastruktur og enhetlig tilnærming på skolen og i hjemmet.
 • Skolelederne er overveldet av antall selskaper som kontakter dem med tilbud og tjenester i et for dem uoversiktelig teknologilandskap.

Konsentrasjon og engasjement

 • Noen lærere synes det er vanskelig å være kreative samt opprettholde engasjementet og interessen blant elevene sine under fjernundervisning.
 • Oppmøteproblemer og elever som “tuller bort” tiden mens den digitale undervisningen foregår krever at foreldre tar en mer aktiv rolle i hjemmet.

Man er enige om at dette er avgjørende for å skape meningsfulle læringsopplevelser over nettet:

 • Oppmuntre elevene til å ta mer aktive roller i undervisningen.
 • Utnytte bedre pedagogikkdrevne teknologier som fremmer aktiv læring.
 • Gi muligheter for mindre gruppeinteraksjoner slik at elvene kan jobbe seg i mellom.
 • Gi elevene en stemme og mulighet til i større grad velge oppgaver hver enkelt skal løse.

Kommunikasjon

6_Preserve

 • Negativt sett sliter lærerne med å bygge relasjoner og tillit blant elevene sine.
 • Positivt verdsetter elevene nye muligheter for samarbeid seg i mellom ved hjelp av teknolgi.

Vurdering for læring

7_assessment

 • Man er enig om at lærere trenger flere muligheter for å vurdere læringen hos hver elev.
 • En tilgjengelig og enkel plattform som sikrer læreren denne innsikten er en nøkkelfaktor.

Utvikle nye ferdigheter

9_Jugle-SEL

 • Skolen trenger flere muligheter og strategier for bedre kunne støtte lærere, foreldre og elever gjennom navigeringen i teknologilandskapet.
 • Det er viktig å gi lærerne selvtillit slik at de føler seg hjemme og trygge med teknologien.
 • Lærerne trenger ikke bare vite hvordan bruke teknologi men også pedagogisk sett, hvorfor.
 • Det finnes nå et stort mulighetsrom for å utvikle nye ferdigheter hos elevene.


Kilde:

"Quality teaching and learning - Pandemic proof" av Giancarlo Brotto

 

 

 

 

 

 

You may also like

Future Classroom Lab - Samfundet skole utfordrer tradisjonell undervisning
Future Classroom Lab - Samfundet skole utfordrer tradisjonell undervisning
25 februar, 2021

Samfundet skole har latt seg inspirere av nytenkende Future Classroom Lab der undervisningen blir delt opp i ulike utsty...

Berik undervisningen din med Lumio
Berik undervisningen din med Lumio
19 juni, 2023

Hva er egentlig god undervisningspraksis? Hvordan lærer elever best og mest?

Hva er interaktiv undervisning?
Hva er interaktiv undervisning?
17 november, 2023

I dagens moderne klasserom, har teknologi revolusjonert læringsmiljøet. En av de mest betydningsfulle innovasjonene, er ...